Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
N.H - 23/04/2020 17:05
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với tỉnh Cà Mau về việc thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi tham dự hội nghị.

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Cà Mau dự hội nghị.
Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Cà Mau dự hội nghị.

Theo báo cáo thuyết minh lập quy hoạch của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có diện tích 52.221 km2, với 9 đơn vị hành chính. Vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền Việt Nam do tỉnh quản lý có diện tích 71.000 km2. Trong đó, có các cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc. 

Việc lập Quy hoạch với mục tiêu là công cụ để chính quyền các cấp của tỉnh Cà Mau lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện và thống nhất quản lý; là căn cứ để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, kinh doanh, sinh sống và làm việc; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược. Tổ chức không gian phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng của tỉnh, đảm bảo tính kết nối đồng bộ với quy hoạch các tỉnh lân cận, quy hoạch vùng, các quy hoạch cấp quốc gia nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững. Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển của tỉnh Cà Mau trong thời kỳ quy hoạch.

Quy hoạch gồm 15 nội dung. Trong đó, phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh; phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh...

Về nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch, tỉnh thống nhất đề xuất 36 nội dung cần được nghiên cứu để tích hợp vào quy hoạch. Trong đó, gồm 27 nội dung đề xuất theo ngành/lĩnh vực và 09 nội dung đề xuất theo lãnh thổ (cấp huyện). Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch; phương pháp lập quy hoạch; yêu cầu về hồ sơ sản phẩm và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao báo cáo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh Cà Mau phù hợp cần thiết cho việc lập quy hoạch. Tuy nhiên, Cà Mau cần bổ sung thêm phần căn cứ lập quy hoạch; điều chỉnh đưa ra khỏi nội dung những đề xuất không phù hợp và đưa  những nội dung cần thiết vào đề xuất quy hoạch; cần xác định vùng liên huyện và cần có các phương án quy hoạch và phương án phát triển; cần tham khảo thêm nội dung quy hoạch của một số tỉnh khác; nên đưa ra các chỉ tiêu mang tính định lượng để tính toán xác hơn và khoa học hơn; cần bổ sung thêm một số tiềm năng khác; cần phối hợp các sở, ngành cập nhật thêm thông tin cho phù hợp và đề cao trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch... xem xét rút ngắn thời gian quy hoạch để sớm trình với Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định và sẽ chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện quy hoạch để sớm trình với Chính phủ phê duyệt.

Kết quả 20/20 phiếu của các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Cà Mau trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định, chỉnh sửa, bổ sung, sớm hoàn chỉnh quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản