Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển 2 thành phố trực thuộc
Nhật Hạ - 09/12/2022 14:15
 
Thủ đô Hà Nội trong tương lai sẽ phát triển 2 thành phố trực thuộc là thành phố Bắc sông Hồng (Mê Linh - Sóc Sơn - Đông Anh), Thành phố phía Tây Hà Nội (Hòa Lạc - Xuân Mai).

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kết luận số 100-KL/TU (ngày 5/12), trong đó có các nội dung đáng chú ý về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Kết luận số 100-KL/TU, Thành ủy Hà Nội nêu rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội cơ bản thống nhất với nội dung nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội do Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội trình.

Để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của nhiệm vụ này, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia, đóng góp trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội cơ bản thống nhất với nội dung nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, nhiệm vụ quy hoạch phải bám sát nội dung tại các nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022.

Đồng thời, quán triệt quan điểm phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và tính toán các điều kiện về hạ tầng nhằm góp phần đẩy mạnh việc liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

Thủ đô Hà Nội trong tương lai sẽ phát triển 2 thành phố trực thuộc là thành phố Bắc sông Hồng (Mê Linh - Sóc Sơn - Đông Anh), Thành phố phía Tây Hà Nội (Hòa Lạc - Xuân Mai), là tiền đề tạo cực tăng trưởng mới, để phát triển kinh tế - xã hội đối với các khu vực phía Bắc, phía Đông và phía Tây của Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội đề nghị tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển đối với khu vực nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của làng quê Bắc Bộ; Quan tâm phát triển các huyện phía Nam, vùng xa, giáp ranh với các tỉnh khác như: Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì tránh để hình thành các “vùng trũng” về phát triển của Thành phố...

Việc dự báo dân số, cần tính toán về hiện trạng và dự báo đảm bảo phù hợp với thực tế hiện nay của Thủ đô. Việc tính toán, dự báo chính xác dân số là cơ sở quan trọng để đề ra các giải pháp quản lý cũng như tính toán, cân đối về chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất đai trong quá trình lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản