Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Trà Vinh được phép chuyển gần 30 ha đất trồng lúa sang thực hiện dự án cụm công nghiệp
Trúc Giang - 20/10/2021 20:53
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Văn bản số 1393/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Trà Vinh được phép chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công nghiệp

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận UBND tỉnh Trà Vinh quyết định chuyển mục đích sử dụng 29,41 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Sa Bình, TP. Trà Vinh như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5929/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/9/2021.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật về đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Công văn trên.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện việc chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư
Bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng trong những tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Trà Vinh ghi nhận nhiều khởi sắc, tỉnh nỗ lực hoàn thành các chỉ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản