Trườmg hợp được giảm tới 50% tiền sử dụng đất
Như Tầm - 10/02/2017 08:19
 
Từ hôm nay (10/2/2017), Thông tư 332/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiền sử dụng đất tại Thông tư 76/2014/TT-BTC sẽ chính thức có hiệu lực.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, thông tư  332/2016/TT-BTC đã bổ sung một số trường hợp được giảm tiền sử dụng đất đối với dự án hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng như sau:

Một là, những trường hợp được giao đất từ 27/12/2015 đến 10/2/2017, thuộc đối tượng ưu đãi tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP và có nộp hồ sơ xin giảm tiền sử dụng đất được hưởng ưu đãi theo quy định tại Thông tư 76.

Hai là, giảm 50% tiền sử dụng đất với dự án thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc các dự án có vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, đã giải ngân ít nhất 6.000 tỷ đồng trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư.

Ba là, giảm 30% tiền sử dụng đất với dự án được áp dụng tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn hoặc tại vùng nông thôn sử dụng ít nhất 500 lao động.

Bốn là, giảm 20% tiền sử dụng đất với dự án không thuộc 2 trường hợp liền kề nêu trên.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản