Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 01 năm 2022, 23:39:38
Bí thư Hà Nội: Tập trung phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc
Hạnh Nguyên - 23/06/2021 14:18
 
Phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Hà Nội sáng 23/6, Bí thư Thành ủy đề nghị Thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức khó khăn, phức tạp đã thành công rất tốt đẹp về mọi mặt, bảo đảm đúng luật, an toàn tuyệt đối và thực sự là ngày hội của nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội, sáng 23/6. (Ảnh: Thanh Hải).

Chúc mừng 95 vị đại biểu đã được cử tri Thủ đô tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã xác định chủ đề “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đại hội đồng thời xác định 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và trong 14 giải pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội; trong đó đã xác định “tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và của Đoàn Đại biểu Quốc hội” với hai nhiệm vụ chính là đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng đại biểu.

Do đó, nhiệm vụ của các cơ quan của thành phố, trong đó có các cơ quan của HĐND, các đại biểu HĐND là rất lớn, đòi hỏi phải só sự phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc thực sự của các cấp chính quyền thành phố, thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

“Đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm hết sức nặng nề đặt lên vai mỗi đại biểu và HĐND thành phố, làm sao để xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”, Bí thư Thành ủy chỉ rõ.

Thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ

Đề cập các nội dung tại kỳ họp, trước hết về công tác nhân sự, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố; đồng thời, chủ động giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 160/2021/QH14 của Quốc hội. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

“Các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Bí thư Thành ủy chỉ rõ.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu HĐND tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận dân chủ và lựa chọn bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND thành phố trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bí thư Thành ủy lưu ý cần thảo luận kỹ về nội dung, số lượng, thời gian của các kỳ họp để bảo đảm khoa học, có tính khả thi, bao quát được các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và lượng hóa, dự báo được các vấn đề có thể phát sinh của thành phố trong thời gian tới.

Đối với Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đây là các nội dung hết sức quan trọng, cần thực hiện ngay để triển khai Nghị quyết 97/NQ-CP của Quốc hội và cụ thể hóa Nghị định 32/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1-7-2021); đồng thời, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, kịp thời hỗ trợ, động viên các lực lượng ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cần nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm quyết định kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng, nghị quyết đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành. Đại biểu HĐND cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, ý nguyện của cử tri, xem xét giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri, nhất là các yêu cầu dân sinh bức xúc.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị UBND và cơ quan hành chính các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, nhất là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy... để triển khai, cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội mong đợi HĐND, UBND thành phố tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo và những đóng góp ngày càng thực chất nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Bí thư Hà Nội: Giữ vững thành quả, kiên trì bảo vệ từng “pháo đài” chống dịch
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, mấu chốt công tác lãnh đạo phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay là phải bảo vệ từng “pháo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư