Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Cần quyết liệt thúc đẩy ngân vốn đầu tư công
Minh Thắng - 30/06/2022 06:33
 
Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu thúc đẩy ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, các địa phương, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%.
TIN LIÊN QUAN

Tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân Kế hoạch đầu tư công mới đạt 17,4% kế hoạch giao

Bí thư Thành ủy đánh giá, đến nay, tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của toàn Thành phố là rất thấp, chỉ bằng 17,4% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước; trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp Thành phố tiếp tục thấp hơn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện; đặc biệt vẫn còn nguồn vốn đầu tư công năm 2022 đến thời điểm này vẫn chưa được phân bổ chi tiết...

Trên cơ sở thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá nhằm thúc đẩy ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, các địa phương, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả cao nhất (tối thiểu phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%).

Trong đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan. 

“Sở, ngành nào, Ban quản lý dự án nào, địa phương, đơn vị nào để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, được xác định do nguyên nhân chủ quan, do ý thức trách nhiệm kém thì nhất quyết phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định”, đồng chí nhấn mạnh. 

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát đầu tư; rà soát để điều chỉnh việc phân giao thực hiện các dự án đầu tư công cấp Thành phố theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, các Ban quản lý dự án của Thành phố. Nghiên cứu, đề xuất việc phân cấp, ủy quyền mạnh trong thực hiện các thủ tục đầu tư.

Đối với 6 Tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng, Bí thư Thành ủy đề nghị các Tổ công tác phải vào cuộc quyết liệt hơn, thực chất hơn,tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền cho các Sở, ngành, địa phương, các dự án đang gặp phải; chịu trách nhiệm về kết quả triển khai của Tổ công tác; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả công tác với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Đảng đoàn HĐND Thành phố tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố, đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị

Về kết quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố, Bí thư Thành ủy cho rằng kết quả còn khá khiêm tốn, chưa đảm bảo tiến độ đề ra, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất mới đạt khoảng 9% kế hoạch được giao. 

Trên cơ sở kết quả thảo luận tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND Thành phố. Báo cáo đã chỉ rõ các nội dung khó khăn, vướng mắc, hạn chế và làm rõ nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan của từng nội dung khó khăn, vướng mắc, hạn chế; trên cơ sở đó cũng đã đề xuất được các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Để đảm bảo nguồn thu từ đất theo kế hoạch đã đề ra, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo rà soát các khó khăn, vướng mắc của các quận, huyện, thị xã và của từng dự án để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành Thành phố, tạo điều kiện để các quận, huyện, thị xã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy trình, quy định và công khai, minh bạch. 

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp đã nêu trong báo cáo và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp để khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất đai; cần nghiên cứu việc chuyển hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của Thành phố; Sớm ban hành quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất làm cơ sở để triển khai các quy trình, thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất, trong đó có hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Xác định các chỉ tiêu mới về nhà ở

Về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2030, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất việc nghiên cứu, xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, trong đó xác định các chỉ tiêu mới về nhà ở, huy động nguồn lực về đất đai, tài chính, lao động và định hướng phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Thủ đô, phù hợp với các chủ trương, chính sách của Trung ương về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, phát triển nhà ở.

Bí thư Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng tại Hội nghị để hoàn thiện Chương trình trước khi trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 7 năm 2022.

Trong đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý một số mục tiêu, yêu cầu về nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ quản lý theo quy hoạch. Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị bền vững, định hướng Chương trình phát triển đô thị, phát triển đô thị vệ tinh, hướng trục vành đai; định hướng phát triển theo Đề án đầu tư xây dựng 05 huyện thành quận; mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hoà Lạc, Xuân Mai).

Phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo văn minh, hiện đại, thông minh. Nâng cao chất lượng nhà ở, đảm bảo chất lượng xây dựng nhà ở như nhau đối với từng loại hình phát triển nhà ở. Định hướng phát triển nhà ở xã hội theo hướng đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, đảm bảo văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhà ở cùng với quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân, đảm bảo ổn định kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư