Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 10 năm 2021, 06:48:55
BIDV muốn chào bán riêng lẻ 8,5% vốn, chia cổ tức 12,2% bằng cổ phiếu để tăng vốn
T.L - 11/03/2021 14:10
 
Ngày mai (12/3/2021), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV; Mã: BID) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Đại hội sẽ cho ý kiến về phương án tăng vốn của ngân hàng.
TIN LIÊN QUAN
f
BIDV đặt mục tiêu tăng vốn hơn 20% năm 2021.

Mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ vừa được công bố, năm 2021, BIDV đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng trưởng 10-12%, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng do NHNN giao. Huy động vốn tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng, dự kiến khoảng 12-15%. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 của ngân hàng là 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu không vượt 1,6%.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV chỉ đạt hơn 9.000 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước đó. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1.516.686 tỷ đồng, tăng trưởng 1,8% so với năm 2019, tiếp tục là NHTMCP có tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.  Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.438.520 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% so với năm 2019.

Chào bán 8,5% vốn, chia cổ tức bằng cổ phiếu vốn

Tại ĐHCĐ cổ đông diễn ra ngày mai, BIDV sẽ lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021. Cụ thể, BIDV muốn tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ đồng, tương đương tăng 20,6%.

Phương án tăng vốn gồm phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trong quý III và quý IV/2021.

Ngân hàng cũng dự kiến chào bán thêm 8,5% vốn phát hành thêm 341,5 triệu cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ, tương đương 8,5% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến trong giai đoạn 2021-2022 sau khi được chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tính đến cuối năm 2020, hệ số CAR của BIDV chỉ ở mức 8%, mức tối thiểu theo quy định của Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Việc chào bán cổ phần riêng lẻ và chia cổ tức bằng cổ phiếu với BIDV trong giai đoạn này là rất cấp bách.

Bên cạnh chào bán cổ phần riêng lẻ và chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhằm tăng tính linh hoạt cho kế hoạch tăng vốn, căn cứ tình hình cụ thể của thị trường, BIDV sẽ xây dựng phương án phát hành trái phiếu chyển đổi cho phù hợp với tình hình thực tế và phát hành cổ phiếu ESOP.

Tại đại hội ngày mai, BIDV cũng trình cổ đông thông qua phương án chuyển đổi Chi nhánh Yangon thành ngân hàng con. Vốn điều lệ ngân hàng con sẽ là 100 triệu USD, tăng 15 triệu USD. Dự kiến ngân hàng con sẽ đem về lợi nhuận trước thuế hàng năm trung bình 1,5 triệu USD/năm.   

BIDV: Dự phòng rủi ro “thổi bay” 76,5% lợi nhuận quý IV/2020
BIDV vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020. Mặc dù các hoạt động kinh doanh đều rất khả quan song do trích lập dự phòng dự rủi ro tăng gấp đôi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư