Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 07:45:50
Bình Dương gấp rút hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lê Quân - 25/05/2023 14:10
 
UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với hàng loạt giải pháp hỗ trợ đầu tư công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ tư vấn về thị trường, tài chính…

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Bình Dương ban hành, trong năm 2023 các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ các dự án đầu tư thông qua xây dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng có sẵn để hình thành cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

Sản xuất ống nhựa tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương - Ảnh: Lê Quân
Sản xuất ống nhựa tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương - Ảnh: Lê Quân


Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được hỗ trợ tối đa giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số, chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số, giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ và giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, Bình Dương sẽ hỗ trợ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Các thông tin hỗ trợ cụ thể về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp sẽ được cập nhật và công bố trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Dương và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị quản lý doanh nghiệp.

Việc UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch với hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm vực dậy doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh để kéo tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP tăng lên trong quý II.

Do quý I/2023, GRDP của Bình Dương chỉ tăng 1,15% so với cùng kỳ năm 2022 nên việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong quý II.

Bình Dương khuyến khích doanh nghiệp lập quỹ phát triển khoa học- công nghệ
Tỉnh Bình Dương khuyến khích doanh nghiệp trên địa bản tỉnh thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ để cải tiến quy trình, hợp lý hóa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư