Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 18:58:53
Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình phương án giới thiệu bổ sung nhân sự cấp cao
An Nguyên - 08/07/2021 17:26
 
Trung ương đã nghe báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về phương án giới thiệu bổ sung nhân sự trước khi ghi phiếu giới thiệu trong phiên họp chiều 8/7/2021.
.
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII kết thúc sớm hơn một ngày.

Chiều 8/7 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc.

Thông cáo báo chí về phiên họp này cho biết, buổi sáng Ban Chấp hành Trung ương nghiên cứu tài liệu.

Buổi chiều Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị thông báo về nội dung Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư chủ trì, điều hành Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị các vấn đề Trung ương thảo luận về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu bổ sung 2 Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bế mạc Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị các vấn đề Trung ương thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đọc các Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị những ý kiến của Trung ương thảo luận về: dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Trung ương thảo luận về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trung ương giới thiệu bổ sung 23 nhân sự lãnh đạo cấp cao nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 -...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư