Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Bộ Công thương chỉ quản kê khai giá sữa của 8 ông lớn
Thanh Hương - 11/04/2017 16:37
 
Theo thông báo của Bộ Công thương, chỉ có 8 đơn vị sẽ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Bộ này.

Đó là Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam; Công ty Nestle Việt Nam; Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam); Công ty Mead Johson Nutritions Việt Nam; Công ty cổ phần Sóng Thần Hà Nội; Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến; Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk); Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood. 

Các đơn vị này sẽ thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá tại Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

Đối với các đơn vị không thuộc 8 doanh nghiệp nói trên, việc đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá được thực hiện tại Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Việc đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Hôm nay, 11/4, Bộ Công thương cũng đã công bố Dự thảo Thông tư Quy định về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa thực hiện đăng ký giá theo Biểu mẫu đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá.
Bộ Công Thương rà soát, công bố danh sách các thương nhân thực hiện đăng ký giá tại Trung ương đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn mà doanh nghiệp đó có mạng lưới sản xuất, kinh doanh rộng trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tổ chức, cá nhân là doanh nghiệp độc quyền; doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định của Luật cạnh tranh. 

Theo Dự thảo, định kỳ vào ngày 01 tháng 07 hàng năm hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm rà soát danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá tại Bộ Công Thương, nếu cần thiết trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét thông báo điều chỉnh danh sách này.
 Thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi hết thời hạn mà Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá.

 Trường hợp thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng thực hiện kê khai giảm giá thì được thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi văn bản kê khai giá để thông báo mức giảm giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bỏ trần giá sữa, điều hành giá theo quy luật thị trường
Chính phủ vừa có văn bản thông báo thống nhất với đề nghị của Bộ Công Thương về việc kết thúc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư