Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024
Thanh Huyền - 25/06/2024 12:48
 
Ngày 25/6, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Minh Trang)

Tại Hội nghị, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ đã nghe ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày chuyên đề “Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam và vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở hiện nay”.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam xác định rõ mục tiêu là “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, NLĐ; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của NLĐ, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta”.

Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết xác định 3 khâu đột phá gồm: (1) Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; (2) Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; (3) Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đồng thời, đề ra 8 nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Phạm Văn Quân, Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động của Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày chuyên đề “Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở”, bao gồm: tham gia xây dựng quy chế dân chủ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; các quy định về Ban Thanh tra nhân dân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bà Vũ Thị Xuân Hạnh, Phó chủ tịch chuyên trách Công đoàn Bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. (Ảnh: Minh Trang)
Chủ tọa Hội nghị. (Ảnh: Minh Trang)
Bà Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Trang)
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày chuyên đề. (Ảnh: Minh Trang)
Ông Phạm Văn Quân, Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động của Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày chuyên đề. (Ảnh: Minh Trang)
Các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi cùng ông Ngọ Duy Hiểu. (Ảnh: Minh Trang)

.

Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I/2024
Sáng 10/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024. Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư