Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc.
TIN LIÊN QUAN
Bộ Thông tin và Truyền thông có Thứ trưởng mới
Ông Võ Kim Cự được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Lenovo bổ nhiệm Chủ tịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Ông Phạm Hồng Hà (trái) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, tại Quyết định số 234/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Nam Định giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định số 233/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Bình Thuận giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại Quyết định số 232/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Bảo Tường

Bình luận của bạn về bài viết...