Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 20:32:07
Bổ sung hợp tác xã vào đối tượng được hỗ trợ trong Nghị quyết của Chính phủ
Khánh Linh - 27/08/2021 08:35
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung hợp tác xã vào đối tượng thụ hưởng Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đai dịch Covid-19.
.
 Cả nước có 26.145 hợp tác xã, trong đó 17.060 hợp tác xã nông nghiệp 

Trong giải trình về đề nghị bổ sung đối tượng hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, hợp tác xã là một trong những lực lượng sản xuất kinh doanh quan trọng, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội.

Các chính sách, giải pháp hỗ trợ khó khăn cho sản xuất kinh doanh tại Dự thảo Nghị quyết mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ theo hướng áp dụng chung cho đối tượng doanh nghiệp và hợp tác xã. Có thể kể đến các tài khóa (thuế, phí, lệ phí, các khoản phải nộp); tín dụng, hỗ trợ người lao dộng, người sử dụng lao động, cắt giảm chi phí (phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, ký quỹ kinh doanh lữ hành du lịch...); ưu tiên tiêm vắc xin, hướng dẫn về luồng xanh, chính sách cách ly y tế, mô hình tô chức sản xuất kinh doanh an toàn...

“Do vậy, việc bổ sung đối tượng hợp tác xã sẽ không làm thay đổi nội hàm các chính sách, giải pháp quy định tại Dự thảo Nghị quyết đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng.

Trước đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đã có đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ về việc ghi rõ cụm từ doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn bộ nội dung Nghị quyết, sửa tiêu đề của Nghị quyết, thành Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo quan điểm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các hợp tác xã đang chịu tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19. 90% tổng số hợp tác xã giảm mạnh doanh thu, tỷ lệ lớn hợp tác xã hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động do đứt gãy chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản và dịch vụ; chi phí đầu vào tăng...

Hiện tại, cả nước có 26.145 hợp tác xã, trong đó 17.060 hợp tác xã nông nghiệp và 7.897 hợp tác xã phi nông nghiệp, 106 liên hợp tác xã và gần 12 ngàn tổ hợp tác, thu hút 8 triệu thành viên là đại diện hộ gia đình...

Xây dựng Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Dự thảo Nghị quyết đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Các nhóm giải pháp hỗ trợ mang tính dài...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư