Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 09 năm 2021, 23:52:16
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Hai tiếng "Việt Nam" luôn tạo cho tôi cảm hứng, năng lượng tích cực
Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại chương trình Sức sống Việt Nam - Mỗi người dân là một sứ giả.
Bình luận bài viết này