Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Cà Mau ban hành quy định xác định chỉ số cải cách hành chính
N.T - 13/01/2020 19:09
 
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định ban hành quy định xác định “Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau”.
Các đơn vị cấp huyện được xác định chỉ số cải cách hành chính trên 08 lĩnh vực
Các đơn vị cấp huyện được xác định chỉ số cải cách hành chính trên 08 lĩnh vực

Đối với chỉ số cải cách hành chính các đơn vị cấp tỉnh được xác định trên 07 lĩnh vực, 39 tiêu chí và 66 tiêu chí thành phần.

Trong đó, 07 lĩnh vực được xác định chỉ số cải cách hành chính gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính.

Đối với chỉ số cải cách hành chính các đơn vị cấp huyện, thành phố được xác định trên 08 lĩnh vực, 46 tiêu chí và 69 tiêu chí thành phần.

Theo đó, ngoài 07 lĩnh vực được xác định chỉ số cải cách hành chính giống như cấp tỉnh, ở cấp huyện còn có thêm lĩnh vực tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội được quy định xác định chỉ số cải cách hành chính.

Việc xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã  ký quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Với chỉ tiêu kế hoạch đề ra phấn đấu tăng ít nhất 05 bậc vị trí xếp hạng của chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh (SIPAS).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau
Sáng 11/12, Đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư