Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 10 năm 2023, 16:31:45
Cá nhân Đỗ Văn Chung thông báo chào mua cổ phần của CTCP Vận tải ô tô Tiền Giang
ĐT - 15/12/2015 17:59
 
Cá nhân Đỗ Văn Chung thông báo chào mua công khai cổ phần của CTCP Vận tải ô tô Tiền Giang như sau.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

ÔNG ĐỖ VĂN CHUNG CHÀO MUA CÔNG KHAI

CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ TIỀN GIANG

I. Tình hình đặc điểm của cá nhân chào mua

1. Họ và tên: ĐỖ VĂN CHUNG

2. Ngày sinh: 18/07/1962.

3. Số chứng minh nhân dân : 310020008 do Công an Tiền Giang cấp ngày 19/11/2004.

4. Địa chỉ: 20A1 Ấp Bắc, phường 4, TP. Mỹ tho, Tiền Giang.

5. Điện thoại: 0903 396991.

II. Tên công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Vận tải Ô tô Tiền Giang

III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu : cá nhân có sở hữu cổ phần của Công ty Vận tải ô tô Tiền Giang.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/ cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu

- Số cổ phần sở hữu : 66.170 cổ phần.

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

- Trị giá : 661.700.000 đồng.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua

- Số lượng cổ phần thực hiện chào mua : 606.960 cổ phần.

- Tỷ lệ : 38,96% vốn điều lệ.

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua : Vốn của cá nhân.

VIII. Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần)

IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua : Đầu tư cá nhân.

X. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua : theo thông báo đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần vận tải Ô tô Tiền Giang.

XI. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có): không có

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán:

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời gian chuyển tiền đặt cọc trước 16h ngày 16/12/2015, chuyển tiền mua cổ phần trước 16h ngày 11/01/2016.

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Tổ chức/ cá nhân chào mua công khai

(Đã ký)

ĐỖ VĂN CHUNG

Cá nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh chào mua công khai cổ phiếu CTCP Liên Hợp Thực Phẩm
Cá nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông báo đăng ký chào mua cổ phiếu CTCP Liên Hợp Thực Phẩm như sau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư