Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 10 năm 2023, 15:42:04
Cá nhân Lê Thị Phương Thảo đăng ký mua cổ phần của CTCP Du Lịch Kim Liên
ĐT - 14/12/2015 14:34
 
Cá nhân Lê Thị Phương Thảo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của CTCP Du Lịch Kim Liên như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần CTCP Du Lịch Kim Liên

I. Tình hình đặc điểm của cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên: Lê Thị Phương Thảo

2. Ngày sinh: 06/02/1970

3. Số chứng minh thư nhân dân: 011807842   cấp ngày: 17/10/2008

4. Địa chỉ: P212, K5, Tập thể Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội

5. Điện thoại: 0904557670

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty CP Du lịch Kim Liên

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0, tỷ lệ: 0%

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0, tỷ lệ: 0%

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 3.647.433 CP, tỷ lệ: 52,43%

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: 0, tỷ lệ: 0%

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 3.647.433 CP, tỷ lệ: 52,43%

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: 0, tỷ lệ: 0%

VII. Nguồn vốn thực hiện: Tự có

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Người đăng ký
Lê Thị Phương Thảo

Cá nhân Bùi Thị Lan Hương đăng ký mua cổ phần của CTCP Du Lịch Kim Liên
Cá nhân Bùi Thị Lan Hương đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của CTCP Du Lịch Kim Liên như sau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư