Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 10 năm 2023, 14:41:26
CTCP Tập đoàn Phúc Lộc thông báo đăng ký mua cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên
ĐT - 12/12/2015 17:04
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc thông báo đăng ký mua cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần CTCP Du lịch Kim Liên.

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký mua:

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc

- Đại diện: Ông Lương Minh Tường - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

- Địa chỉ: Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: 0303888844                Fax: 0303898833

- Website: phuclocgroup.com

- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng)

- SLCP đang lưu hành: Không có

 2. Ngành nghề kinh doanh:

-  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: giao thông, thủy lợi, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp

-  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

-  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

-  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

-  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật

-  Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm có liên quan

-  Kinh doanh bất động sản

-  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khác sạn

-  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uốn phục vụ lưu động

-  Xây dựng nhà các loại, ...

3. Tình hình tài chính:

- Tổng nguồn vốn kinh doanh tại 30/06/2015 là: 2.392.539.061.772 đồng

- Cơ cấu nguồn vốn:

Ông Lương Minh Tường, tỷ lệ nắm giữ 80%   

Bà Đinh Thị Hương Giang, tỷ lệ nắm giữ 16%

Ông Lương Minh Tuyên, tỷ lệ nắm giữ 1,5%

Bà Đinh Thị Bảo, tỷ lệ nắm giữ 1,5%

Ông Lương Minh Tùng, tỷ lệ năm giữ 1%

- Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2014

6 tháng2015

Doanh thu thuần

Triệu VNĐ

2.346.651

1.642.656

Lợi nhuận trước thuế

Triệu VNĐ

129.851

94.768

Lợi nhuận sau thuế

Triệu VNĐ

101.310

73.919

Lợi nhuận sau thực hiện

%

4,3%

4,5%

Hệ số nợ vốn chủ sở hữu

Lần

1,46

0,6

Hệ số thanh toán hiện hành

Lần

1,07

1,25

 

II. Tên Công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với Công ty cổ phần được bán đấu giá: Không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại Công ty cổ phiếu được bán đấu giá.

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại Công ty cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phiếu.

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan mua tổ chức cá nhân đăng ký mua tại Công ty cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phiếu.

V. Số lượng, tỷ lệ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan.

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến được thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:  3.647.433cổ phần, tỷ lệ 52,43%

2. Số lượng tỷ lệ phiếu dự kiến thực hiện mua qua dấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua đấu giá của tổ chức/ cá nhân và người có liên quan:

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/ cá nhân: 3.647.433 cổ phần, tỷ lệ 52,43%

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/ cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

VII. Nguồn vốn thực hiện: Từ các thành viên góp vốn

VIII. Muc đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu:

Mục đích mua cổ phiếu là do Công ty muốn mở rộng kinh doanh và nâng vị thế cạnh tranh trong lĩnh vực khách sạn, du lịch và dịch vụ ăn uống.

Công ty Hoàng Thành thông báo đăng ký mua cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên
CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của CTCP Du lịch Kim Liên như sau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư