Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 28 tháng 05 năm 2024,
Cá nhân Nguyễn Thị Hòa thông báo đăng ký mua cổ phần Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam
- 17/04/2017 15:35
 
.Cá nhân Nguyễn Thị Hòa thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN

I. Tình hình đặc điểm của cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa

2. Ngày sinh: 14/04/1980

3. Số chứng minh thư nhân dân: 125589576 cấp ngày 26/07/2010 tại CA Bắc Ninh

4. Địa chỉ: Phong Khê, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

5. Điện thoại: 091 999 8888

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

III. Mối quan hệ giữa cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có quan hệ.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của cá nhân và người có liên quan:

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của cá nhân: 38.529.750 cổ phần, chiếm 87,97% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến cá nhân: Không.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của cá nhân: 38.529.750 cổ phần, chiếm 87,97% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Không.

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn của cá nhân.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư nắm giữ dài hạn, đồng hành cùng sự phát triển của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

 

Bắc Ninh,ngày 17 tháng 04 năm 2017

Cá nhân đăng ký mua

(Đã ký)


Nguyễn Thị Hòa

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư