Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Cán cân thương mại tháng 11 thặng dư 200 triệu USD
Chí Tín - 29/11/2017 20:32
 
Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 11 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 38,2 tỷ USD, giảm 0,5 % so với tháng trước.
Trong 11 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 384,74 tỷ USD
Trong 11 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 384,74 tỷ USD

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 4,9%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 11 tháng/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 384,74 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 193,75 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 190,99 tỷ USD, tăng 21%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2017 ước tính thặng dư 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư cán cân thương mại của Việt Nam từ đầu năm đến hết tháng 11 năm 2017 đạt 2,76 tỷ USD, chiếm 0,7% kim ngạch nhập khẩu

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2017 là 4,5 tỷ USD, giảm 14,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 41,92 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: ước tính trong tháng 11/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,15 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 11 tháng/2017 lên 23,58 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính đạt 2,55 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 ước tính đạt hơn 23,61 tỷ USD, tăng 38,13% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính đạt 1,2 tỷ USD, tăng nhẹ 1,5% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 lên 13,02 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính đạt 1,1 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 ước tính là 11,54 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính là 660 triệu USD, giảm 2,3% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 lên 6,87 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 11/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 750 triệu USD, giảm 12,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 11 tháng/2017 lên gần 7,6 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính là 590 triệu USD, giảm 13,4% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 lên 6,38 tỷ USD, tăng 16,2% so với 11 tháng/2016.

Cà phê: xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính là 85 nghìn tấn, tăng 7,5% so với tháng trước và trị giá là 190 triệu USD, tăng 2%. Lượng xuất khẩu cà phê trong 11 tháng/2017 ước đạt 1,3 triệu tấn với trị giá là 2,9 tỷ USD, giảm 22,4% về lượng và giảm 3,6% về trị giá so với 11 tháng/2016.

Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính đạt 440 nghìn tấn, giảm 5,8% so với tháng trước và trị giá là 196 triệu USD, giảm 4,6%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 11 tháng/2017 ước đạt 6,3 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,62 tỷ USD, xấp xỉ với mức lượng của tháng trước và tăng 22,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2017 là 3,5 tỷ USD, tăng 7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 34 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong 11/2017 là 2,85 tỷ USD, tăng 12,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 30,73 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 11/2017 là 1,05 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu vải các loại đạt 10,31 tỷ USD, tăng 8% so với 11 tháng/2016.

Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2017 là 1,6 tỷ USD, giảm 15,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 14,36 tỷ USD, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại: ước tính trong tháng 11/2017 nhập khẩu 1,3 triệu tấn, tăng 5,3% và trị giá là 840 triệu USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 11 tháng/2017 ước đạt 14 triệu tấn, giảm 16,7% và trị giá là 8,32 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 11/2017 là 420 nghìn tấn, trị giá là 657 triệu USD, tăng 2,1% về lượng và tăng 4,9% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 4,49 triệu tấn, trị giá là 6,68 tỷ USD;  tăng 9% về lượng và tăng 17,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2017 là 460 triệu USD, giảm 2,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 5 tỷ USD, tăng 8,1% so với 11 tháng/2016.

Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 11/2017 ước tính là 1,1 triệu tấn, tăng 4,3% so với tháng trước và trị giá là 633 triệu USD, tăng 4,7%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 11 tháng/2017 ước đạt hơn 11,65 triệu tấn, trị giá ước đạt 6,26 tỷ USD, tăng 9,9% về lượng và tăng 39,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 11/2017 là 130 nghìn tấn, tăng 8,3% và trị giá là 525 triệu USD, tăng 14% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 11 tháng/2017 ước đạt 1,38 triệu tấn, giảm 19,2% và tổng kim ngạch ước đạt 4,95 tỷ USD, tăng 13,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất: nhập khẩu hóa chất trong tháng 11/2017 ước tính là 360 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu mặt hàng này đạt gần 3,66 tỷ USD, tăng 27% so với 11 tháng/2016.

Thủ tục tàu bay xuất, nhập cảnh qua Cơ chế một cửa quốc gia
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư