Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Cần xây dựng bộ máy điều phối vùng có đủ thẩm quyền, năng lực và nguồn lực
Hoàng Anh - 01/07/2022 19:14
 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưTrần Quốc Phương đề xuất 3 quan điểm về liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Phát biểu tại Tọa đàm “Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới”, diễn ra tại tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng uỷ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Quốc Phương đã đưa ra 3 quan điểm liên kết phát triển Vùng trong giai đoạn mới.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, cần hoàn thiện thể chế liên kết vùng, lấy quy hoạch làm cơ sở pháp lý, là trung tâm để điều phối các hoạt động liên kết vùng, phát huy vai trò điều phối, có tính then chốt và hiệu quả của chính quyền Trung ương. 

Bên cạnh đó, huy động sự tham gia và gắn kết giữa các bên tham gia liên kết vùng trên cơ sở tôn trọng, hài hoà lợi ích, khuyến khích sự linh hoạt và sáng tạo, bảo đảm tạo lập và củng cố tin tưởng lẫn nhau.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Tọa đàm “Liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới”.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Tọa đàm “Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới”.

Đề xuất thứ hai, ông Trần Quốc Phương cho rằng, cần xây dựng bộ máy điều phối vùng có đủ thẩm quyền, năng lực và nguồn lực để thực hiện hiệu quả vai trò chỉ đạo, điều phối và tạo thuận lợi cho các chính quyền địa phương thực hiện liên kết vùng. Đặc biệt là đối với các lĩnh vực đặc thù như phát triển cơ sở hạ tầng vùng, quản lý và khai thác nguồn nước, thích ứng hiệu quả với thiên tai…

Cuối cùng, liên kết vùng, phân công hợp tác giữa các địa phương với nhau phải tăng cường được năng lực quản trị địa phương, thực thi tốt hơn các nhiệm vụ chính quyền Trung ương phân cấp cho địa phương; tạo mối quan hệ hài hoà giữa lợi ích của từng địa phương, lợi ích chung của vùng và của toàn bộ nền kinh tế.

Đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các tỉnh trong vùng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, ngành và địa phương trong vùng miền Trung chủ động phối hợp, tạo liên kết giữa các địa phương trong vùng và với các vùng khác.

Việc hoàn thiện thể chế điều phối vùng như vậy sẽ tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển bền vững vùng miền Trung, trong đó có tiểu vùng kinh tế trọng điểm.

Lãnh đạo các địa phương trao đổi tại Tọa đàm “Liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới”.
Lãnh đạo các địa phương trao đổi tại Tọa đàm “Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới”.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề xuất, Chủ tịch Hội đồng Vùng do một Phó Thủ tướng làm Chủ tịch, một số Bộ trưởng làm Phó chủ tịch Hội đồng …

Ngoài ra, cần đẩy mạnh phối hợp trong việc lập và tổ chức thực hiện các quy hoạch vùng, ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan trên địa bàn, trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch. Trong đó các địa phương xác định cụ thể các lĩnh vực cần liên kết, hình thành chuỗi giá trị…

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề xuất, cần phối hợp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển thông qua việc tổ chức chung Hội nghị xúc tiến đầu tư, huy động nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI. Trong đó, chú trọng hình thức PPP hoặc liên doanh trong thu hút FDI phát triển cơ sở hạ tầng các khu kinh tế biển, khu công nghiệp, cảng biển, đường bộ … Phối hợp đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, phối hợp với quy hoạch các địa phương lân cận.

Ngoài ra, cần thúc đẩy liên kết trong đào tạo và sử dụng lao động; hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho vùng và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin vùng… 

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ cơ cấu lại không gian kinh tế
Cơ cấu lại không gian kinh tế là một trong những điểm mới đáng chú ý của Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư