Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Bàn cách liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới
Hoàng Anh - 01/07/2022 15:56
 
Phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung còn khá chậm, đang là “vùng trũng” trong các vùng kinh tế trọng điểm khác của cả nước, theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Chiều 1/7, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Tọa đàm “Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới”.

Phát biểu tại Toạ đàm, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW khẳng định kinh tế- xã hội Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế của Vùng đã có sự khởi sắc và tăng trưởng liên tục, nhất là trong giai đoạn 2010 - 2019; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Trong giai đoạn 2001-2019, tốc độ tăng GRDP bình quân toàn Vùng luôn được duy trì ở mức tăng trưởng cao (10,25%/năm). Giai đoạn 2011-2019 có sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng đáng kể so với thời kỳ trước (8,14%), song vẫn cao hơn mức tăng trưởng trung bình chung của cả nước (6,2%/năm).

Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đã có những phát triển vượt bậc.
Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đã có những phát triển vượt bậc.

Ngoài ra, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khá đồng bộ, các chuỗi đô thị ven biển hình thành và giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, du lịch và mở rộng các không gian kinh tế. Liên kết vùng được quan tâm thực hiện và đạt một số kết quả nhất định ...

Đạt nhiều kết quả ấn tượng, tuy nhiên theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, trong bối cảnh, tình hình mới của đất nước, phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung còn khá chậm, chưa đáp ứng được kỳ vọng của Trung ương, đang là “vùng trũng” trong các vùng kinh tế trọng điểm khác của cả nước.

Tăng trưởng kinh tế của Vùng còn thiếu ổn định; quy mô kinh tế còn nhỏ, khoảng cách phát triển giữa các địa phương gia tăng. Hạ tầng kinh tế - kỹ thuật chưa đồng bộ cản trở tổ chức không gian phát triển; các đô thị thiếu liên kết thành một hệ thống thống nhất … Đáng chú ý là vai trò hạt nhân của Thành phố Đà Nẵng chưa cao

Nhấn mạnh đến cơ chế điều phối, liên kết phát triển, ông Trần Tuấn Anh cho rằng, cơ chế điều phối Vùng đã được ban hành, nhưng chưa mang lại nhiều kết quả do thiếu cơ chế ra quyết định và điều phối liên kết giữa các địa phương, xuất hiện những xung đột giữa lợi ích địa phương và lợi ích toàn vùng ...

Với những hạn chế đó, Tọa đàm “Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới” có ý nghĩa quan trọng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Tuấn Anh phát biểu tại Toạ đàm.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Tuấn Anh phát biểu tại Toạ đàm.

Ông Trần Tuấn Anh cho rằng, Toạ đàm cần làm rõ được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong Vùng, đề xuất được định hướng lớn về vai trò, chức năng và nhiệm vụ chính của từng địa phương trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và cả vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

Từ đó, đề xuất Ban chỉ đạo những giải pháp về những định hướng lớn về chiến lược và quy hoạch vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong mối quan hệ với cả vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, để vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ và và tăng cường liên kết các địa phương trong vùng Nam Trung bộ; đặc biệt là liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cảng biển và phát triển đô thị.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng cho rằng, cần làm sâu sắc kết quả, thuận lợi và khó khăn trong thực tiễn liên kết phát triển kinh tế vùng, nhất là việc ban hành, tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả các cơ chế, chính sách liên kết vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung thời gian qua. Từ đó, đề xuất được những định hướng về các thể chế, cơ chế, chính sách, nguồn lực mới, các động lực liên kết mới cho các ngành, lĩnh vực của vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tọa đàm “Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới” được tổ chức tại Quảng Nam.
Tọa đàm “Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới” được tổ chức tại Quảng Nam.

Bên cạnh đó là làm rõ hơn về xu hướng tất yếu và lợi ích của các địa phương khi tăng cường liên kết phát triển vùng, nhất là trong bối cảnh nhiều xu thế kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn….; nhiều thách thức mới xuất hiện như dịch bệnh Covid19, chính sách bảo hộ thương mại, biến đổi khí hậu.

Song song với đó đánh giá các kinh nghiệm, mô hình quốc tế về liên kết phát triển vùng để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp vào phát triển vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, đặc biệt là về thể chế, chính sách và mô hình quản lý, bộ máy…

Tọa đàm Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn, giúp Ban Chỉ đạo tổng kết nghị quyết 39-NQ/TW hoàn thiện Đề án và đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương, định hướng mới cho phát triển kinh tế- xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ nói chung và Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng”. Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư tại TP.HCM
Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư với chủ đề "Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư