Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 21:29:09
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 4/10/2023
PV - 04/10/2023 11:09
 
AIA Việt Nam cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị ngày 4/10/2023.

Giá đơn vị quỹ và Quỹ liên kết đơn vị được áp dụng cho dòng sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị, gồm sản phẩm bảo hiểm InvestA - Bảo hiểm liên kết đơn vị, OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp và sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị Bước Đến Tương Lai.

Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 20/9/2023
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 20/09/2023.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư