Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận
Ngọc Tuấn - 14/10/2015 07:35
 
Trong phiên làm việc chiều ngày 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2015–2020 gồm 50 đồng chí.
TIN LIÊN QUAN

Trước đó vào buổi sáng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đã chính thức khai mạc. Ông Trương Hòa Bình, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương và 349 đại biểu đại diện cho 15 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Bình Thuận.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh: 5 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Bình Thuận đã đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội. Tỉnh Bình Thuận đã đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế phát triển tốc độ khá (GRDP tăng bình quân 6,72%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 1.864 USD), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu được chú trọng đầu tư, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Bộ mặt đô thị, nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện… an sinh xã hội được thực hiện tốt, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đã chính thức khai mạc sáng 13-10
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đã chính thức khai mạc sáng 13-10

Về huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, 5 năm qua tỉnh Bình Thuận đã huy động tổng vốn đầu tư khoảng 75.988 tỷ đồng, chiếm 39,72% GRDP, tăng bình quân 4,7%/năm. Bình Thuận đã tập trung đầu tư vào các công trình trọng điểm, bức xúc góp phần khai thác tiềm năng của địa phương, khắc phục dần tình trạng bố trí vốn đầu tư dàn trải, nợ động xây dựng cơ bản. Tỉnh đã tăng cường huy động các nguồn lực trong nhân dân thực hiện phong trào làm giao thông nông thôn gắn với phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả khả quan. Bình Thuận cũng ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn.

Bên cạnh đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, yếu kém cần phải tích cực tập trung khắc phục. Cụ thể, tình hình các mặt của tình phát triển còn chậm, có mặt chưa vững chắc, hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực còn bất cập so với yêu cầu, kinh tế phát triển chưa tương xừng với tiềm năng, quy mô kinh tế còn nhỏ…

Những năm tới, tỉnh Bình Thuận đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng GRDP tăng từ 7 – 7,5%/năm, trong đó nhóm ngành công nghiệp – xây dựng tăng 9 – 9,5%/năm, dịch vụ tăng 8,2 – 8,7%/năm, nông – lâm – thủy sản tăng 3,3 – 3,8%/năm; huy động GRDP vào ngân sách từ 9,5 – 10%, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP chiếm khoảng 43 – 44%, đến năm 2020 GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.100 đến 3200 USD/năm…

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Bình Thuận triển khai 9 giải pháp phát triển các ngành, các lĩnh vực và các vùng trong tỉnh. Trong đó, Bình Thuận đặt đặt lên hàng đầu là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, liên kết, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo đó, tỉnh đẩy mạnh khai thác tiềm năng năng lượng để Bình Thuận sớm trở thành trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia, đồng thời thu hút đầu tư, chuẩn bị các điều kiện để từng bước hình thành trung tâm chế biến sâu quặng sa khoáng titan. Thúc đẩy mạnh mẽ phát triển công nghiệp, chú trọng công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp lợi thế, có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Tỉnh cũng chú trọng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, triển khai thực hiện tốt Đề án trung tâm du lịch – thể thao biển mang tầm quốc gia, xây dựng và giữ gìn thương hiệu quốc gia khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né. Bên cạnh đó, Bình Thuận chú ý phát triển mạnh thương mại, dịch vụ; phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư phát triển.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII cũng thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm và nhấn mạnh 4 khâu đột phá tập trung lãnh đạo thực hiện là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và Ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học và công nghệ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII tiếp tục diễn ra đến ngày 15/10/2015.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư