Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 23:22:52
Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Quang Hưng - 02/09/2015 19:25
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Theo đó, VDB là ngân hàng chính sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (30.000 tỷ đồng).

.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

Theo đó, VDB hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước; tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%; không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Hoạt động của VDB bao gồm: 1- Hoạt động huy động vốn; 2- Hoạt động tín dụng; 3- Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác; 4- Tham gia thị trường liên ngân hàng; tổ chức thanh toán nội bộ; cung cấp các dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ ngân hàng khác cho khách hàng; thực hiện hoạt động ngoại hối; tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

VDB được quyền thành lập công ty con hoặc tham gia thành lập các công ty liên kết trong và ngoài nước để quản lý, khai thác, bán tài sản để thu hồi nợ sau khi có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận
Gang thép Thái Nguyên sắp được giải cứu?
Những cam kết tài trợ vốn cho Dự án Đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) chỉ cứu được Dự án...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư