Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Chính phủ xin kéo dài thời gian sử dụng phần quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015
Kỳ Thành - 21/10/2019 19:11
 
Chính phủ đã có tờ trình gửi Quốc hội, xin kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư Quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020, tổng số tiền là hơn 518 tỷ đồng.

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, chiều 21/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình xin ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình tại Quốc hội
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình tại Quốc hội

Theo báo cáo quyết toán Quỹ BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2015 có 38 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng có kết dư Quỹ khám chữa bệnh tổng số là 5.838 tỷ đồng; phần 20% để lại cho địa phương sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật BHYT là 1.167 tỷ đồng. Sau khi báo cáo quyết toán Quỹ BHYT năm 2015 được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua, ngày 29/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có các văn bản từ số 5329/BHXH-CSYT đến số 5367/BHXH-CSYT thông báo 20% số kinh phí dành cho khám chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2015 gửi cho từng địa phương.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Chính phủ trình Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bình Dương, Cao Bằng, Đồng Nai, Lai Châu, Lạng Sơn, Long An, Quảng Ngãi, Bình Phước, Tuyên Quang, Thành phố Hồ Chí Minh) được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư Quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020, tổng số tiền là hơn 518 tỷ đồng.

Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào Quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT. Đồng thời giao Chính phủ tổ chức thực hiện và phê bình nghiêm túc 11 địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 theo quy định của Luật BHYT.

Chính phủ báo cáo quá chậm so với quy định

Trình bày Báo cáo Thẩm tra về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2015 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, theo Tờ trình của Chính phủ, khoản kinh phí kết dư 20% từ Quỹ khám, chữa bệnh BHYT phát sinh từ năm 2015  được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình thông qua ngày 29/12/2016. Theo quy định thì khoản kinh phí kết dư này được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi trong thông báo của BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 34 Luật BHYT năm 2014 cũng quy định “Hằng năm, Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế”.

“Nhưng đến nay, Chính phủ mới báo cáo vấn đề này là quá chậm so với quy định. Đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan và địa phương có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về ý thức chấp hành pháp luật”, ông Hải nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra của Quốc hội

Tuy nhiên, theo ông Hải, năm 2017 là năm đầu tiên được sử dụng khoản kết dư này nên các địa phương chưa bắt nhịp với quy định mới, dẫn đến có 11 địa phương chưa hoàn tất việc thanh toán đúng thời hạn.

Theo báo cáo của Chính phủ, về cơ bản, các địa phương này đã ký hợp đồng mua sắm, nhiều địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh và các tài sản này đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho khám, chữa bệnh.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và các lý do xin cho phép kéo dài thời gian thanh toán số kết dư của Quỹ khám chữa bệnh cho 11 địa phương theo đề nghị của Chính phủ, ông Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, một số địa phương trên là các tỉnh khó khăn và một số thành phố lớn có nhu cầu cao về trang, thiết bị y tế, vì vậy, đồng ý với đề nghị của Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thanh toán đối với số tiền hơn 518 tỷ đồng đến hết 30/6/2020.

Trên cơ sở của ý kiến đa số, Ủy ban TCNS cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ kiến nghị đưa nội dung này vào nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 8: Cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, tổng số tiền là 518.389 triệu đồng. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT.

Bao phủ BHYT sẽ đạt 90% vào cuối năm 2019
Dự kiến, cuối năm nay sẽ có 90% dân số được bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), tiệm cận mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư