Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 02 năm 2023, 00:43:26
Chọn danh mục: Nhận diện biến số 2023
Talkshow Chọn danh mục tuần này có chủ đề "Nhận diện biến số 2023", nhằm giúp nhà đầu tư phần nào nhận diện được biến số năm 2023 để có hành động phù hợp, với sự tham gia của bà Nguyễn Hoài Phương, Giám đốc Đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital và bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc SSI Research.
ĐT - 23/12/2022 08:30
Bình luận bài viết này