Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Đấu thầu
Khánh An - 05/06/2013 08:09
 
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo không đưa lựa chọn nhà thầu xây dựng vào dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).
Những sửa đổi lần này giúp tránh được những vướng mắc, bất cập
trong lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4462/VPCP-PL thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Xây dựng không đưa vấn đề lựa chọn nhà thầu xây dựng vào dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), vì vấn đề này đã được Chính phủ thống nhất khi xem xét, thông qua dự án Luật Đấu thầu (sửa dổi) tại Phiên họp Chính phủ tháng 8/2012 và đã được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến, để bảo đảm sự thống nhất, tránh chồng chéo, thiếu nhất quán của pháp luật về đấu thầu.

Các vấn đề cụ thể, có tính đặc thù trong lựa chọn nhà thầu ở một số lĩnh vực, trong đó có xây dựng sẽ được tiếp tục làm rõ trong các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi những quy định chưa hợp lý, hoặc bổ sung những quy định đặc thù trong xây dựng vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) sau khi Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật này tại kỳ họp thứ 5, để tránh những vướng mắc, bất cập trong lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng.

Hiện tại, các hoạt động liên quan đến lựa chọn nhà thầu xây dựng đang phải tuân thủ đồng thời các quy định trong Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu. Do vào năm 2003 chưa có luật quy định về đầu thầu nên các quy định về lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng được đưa vào Luật Xây dựng. Trong Luật Xây dựng cũng có cả quy định về hoạt động đầu tư và quy hoạch xây dựng

Khi Luật Đấu thầu được ban hành vào năm 2005, cho dù bao gồm các hoạt động lựa chọn nhà thầu, trong đó có cả nhà thầu tư vấn, hàng hoá, xây lắp, EPC, nhưng Chương VI về lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng trong Luật Xây dựng vẫn tiếp tục được áp dụng. Để gỉam bớt sự chồng chéo, Chính phủ phải có một phương án khá đặt biệt, đó là ban hành Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Tuy nhiên, giải pháp tình huống này không đủ để giải toả được những chồng chéo, không thống nhất không đáng có trong quy định của pháp luật liên quan đến nội dung này.

Báo cáo rà soát pháp luật kinh doanh được tiến hành với 16 luật, 200 văn bản dưới luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp vào cuối năm 2011, với sự tham gia ý kiến của khoảng 2.000 doanh nghiệp, các chuyên gia nghiên cứu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đề nghị rà soát phần phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng. “Các nội dung đã được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành khác như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai… thì không để lại trong Luật Xây dựng nhằm đảm bảo tính minh bạch và thống nhất, loại bỏ tình trạng trùng lặp, chồng chéo và mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật”, Báo cáo của VCCI nhấn mạnh.

Trong dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tại Quốc hội trong chiều nay (5/6), toàn bộ nội dung về lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng trong Luật Xây dựng đã được chuyển vào nội dung Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư