Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 06 năm 2024,
Chủ tịch Quốc hội: Nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Nguyễn Lê - 20/05/2024 15:42
 
Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sẽ thường xuyên tu dưỡng, gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình.
.
Quốc hội nghe phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch Quốc hội. Ảnh Duy Linh. 

Chiều 20/5, ngay sau khi tuyên thệ, ông Trần Thanh Mẫn đã phát biểu nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội. “Đây là niềm vinh dự  to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, ông nói.

“Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào, mình cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,  tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và pháp luật trước khó khăn, thách thức mới của đất nước. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa,  tự phê bình và phê bình; gương mẫu về đạo đức, lối sống  trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Tân Chủ tịch Quốc hội cho biết, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ông xác định phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện  thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

“Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả  hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, ông Mẫn nói. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư