Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 09:34:38
Chưa thể phân bổ ngân sách theo kết quả đầu ra
Nguyễn Lê - 17/08/2021 17:50
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận xét: Đối với lĩnh vực chi quản lý nhà nước, nguyên tắc được Chính phủ nêu là tính theo đầu ra nhưng vẫn lấy chi thực tế của kỳ trước làm gốc.
.
Phiên họp chiều 17/8 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục phiên họp thứ 2, chiều 17/8 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo là đối với lĩnh vực chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể sẽ có đổi mới. Cụ thể dự toán chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thế đối với các Bộ, cơ quan trung ương hằng năm được xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, quy mô, tính chất nhiệm vụ được giao để từng bước đổi mới phương thức quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt.

Ngân sách nhà nước đảm bảo chi tiền lương và chế độ, chính sách theo quy định đối với số biên chế được giao; ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thiết yếu; bố trí chi thường xuyên đảm bảo hoạt động bộ máy (bao gồm các khoản chi bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản, trụ sở và mua sắm, thay thế trang thiết bị, phương tiện làm việc) và các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên của các Bộ, cơ quan trung ương trên tinh thần triệt để tiết kiệm. Năm 2022, yêu cầu tiết kiệm tối thiếu 10% chi thường xuyên (ngoài quỹ lương và các khoản chi cho con người) so với dự toán năm 2021, tờ trình của Chính phủ nêu. 

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Uỷ ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội cho biết, đối với lĩnh vực chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: Chính phủ trình phương án định mức phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương sẽ căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, quy mô, tính chất nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban thẩm tra Nguyễn Phú Cường, đa số ý kiến của Thường trực Uỷ ban nhất trí về chủ trương đổi mới phương pháp phân bổ ngân sách như Chính phủ trình. Tuy nhiên, cách thức triển khai cụ thể chưa được làm rõ trong dự thảo của Chính phủ.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị đề nghị Chính phủ sớm có hướng dẫn về phương pháp thực hiện với các định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể, chi tiết làm cơ sở xác định chi phí và có bộ tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra, bảo đảm việc phân bổ NSNN được công khai, minh bạch, công bằng.

Tại cơ quan thẩm tra có ý kiến cho rằng, việc lượng hóa các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ, khối lượng, quy mô, tính chất nhiệm vụ được giao là rất phức tạp, cần có sự nghiên cứu, đánh giá, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ trong những năm qua (bao gồm cả việc thực hiện thí điểm tại 5 Bộ, 5 địa phương giai đoạn 2003-2008).

Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần tiếp tục làm thí điểm tại một số Bộ, cơ quan Trung ương. Trên cơ sở tổng kết, sẽ nghiên cứu áp dụng thống nhất đối với tất cả các Bộ, ngành, cơ quan Đảng và đoàn thể. Theo đó, đề nghị xác định rõ lộ trình thực hiện việc giao dự toán theo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Một số ý kiến đề nghị vẫn thực hiện việc xây dựng định mức phân bổ dựa trên tiêu chí số lượng biên chế theo nguyên tắc ưu tiên hệ số phân bổ cao hơn cho các cơ quan có số lượng biên chế thấp, có nhiệm vụ đặc thù để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính công khai, minh bạch, ông Cường phản ánh.

Đề cập nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận xét: đối với lĩnh vực chi quản lý nhà nước, nguyên tắc được Chính phủ nêu là tính theo đầu ra nhưng vẫn lấy chi thực tế của kỳ trước làm gốc.

Ông Vương Đình Huệ cũng nói thêm rằng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 đúng ra phải được quyết định từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV.

Tăng lương có mâu thuẫn với giảm chi thường xuyên?
Thu nhập của những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) chưa bảo đảm mức sống tối thiểu, nhưng Quốc hội vẫn yêu cầu trong giai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư