Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 18:56:50
Chứng khoán BSC hoãn phát hành riêng lẻ cho Hana
Hải Trần - 12/07/2022 16:26
 
Lý do được thông tin là nhà đầu tư chiến lược - Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hana (HFI) chưa hoàn tất các thủ tục theo Thỏa thuận đặt mua cổ phần đã ký với BSC.
.
BSC dự kiến phát hành tối đa 65,7 triệu cổ phiếu cho HFI với giá 41.000 đồng/cổ phiếu.

Mặc dù chưa hoàn tất các thủ tục theo Thỏa thuận đặt mua cổ phần đã ký với BSC, nhưng HFI vẫn khẳng định tiếp tục thực hiện giao dịch với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (gọi tắt BSC, mã chứng khoán BSI).

Kế hoạch chào bán cổ phần cho HFI vẫn đang tiếp tục triển khai. Đồng thời, BSC và HFI đang nỗ lực thực hiện các thủ tục cần thiết để có thể hoàn tất được giao dịch trong năm 2022.

Do vậy, để đảm bảo lợi ích của cổ đông, theo đề xuất của HFI, HĐQT BSC quyết định dừng đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

BSC cho biết sẽ báo cáo cổ đông về quyết định dừng chào bán này tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trước đó, BSC dự kiến phát hành tối đa 65,7 triệu cổ phiếu cho HFI với giá 41.000 đồng/cổ phiếu. Hiện trên thị trường, giá cổ phiếu BSI đang ở mức 24.200 đồng/cp, thấp hơn 41% giá phát hành nói trên. 

Theo kế hoạch, việc chào bán này sẽ mang huy động vốn cho BSC gần 2.695 tỷ đồng, thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. 

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của BSI dự kiến tăng từ 1.221 tỷ đồng lên 1.878 tỷ đồng, và HFI sẽ sở hữu 35% vốn BSC. 

Nguồn tiền huy động được BSI dùng để bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán như cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ khác.

Đồng thời, Công ty sẽ đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động khác.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư