Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 01 năm 2023, 00:53:31
Công nhận thi hành tại Việt Nam phán quyết giải quyết tranh chấp đầu tư theo EVIPA
Nguyễn Lê - 18/06/2020 10:08
 
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày Hiệp định EVIPA có hiệu lực.
.
Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết .

Sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA).

Nghị quyết này quy định việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết chung thẩm về nghĩa vụ tài chính do cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư ban hành (Phán quyết) theo quy định tại Mục B Chương 3 của Hiệp định EVIPA được ký ngày 30/6/2019 tại Hà Nội, Việt Nam.

Theo nghị quyết, Phán quyết được ban hành trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực hoặc trong một thời gian dài hơn theo quyết định của Ủy ban thành lập theo Điều 4.1 của Hiệp định đối với bị đơn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được coi như phán quyết của Trọng tài nước ngoài. Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài phù hợp với Công ước về công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài, làm tại New York, ngày 10/ 6/1958 để xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận Phán quyết đối với bị đơn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phán quyết được ban hành sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này đối với bị đơn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công nhận như bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người phải thi hành Phán quyết có tài sản ra quyết định công nhận, cho thi hành Phán quyết trên lãnh thổ Việt Nam khi người được thi hành Phán quyết có đơn yêu cầu.

Kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, Phán quyết được ban hành đối với bị đơn là Liên minh Châu Âu hoặc nước thành viên Liên minh Châu Âu được công nhận như bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người phải thi hành Phán quyết có tài sản ra quyết định công nhận, cho thi hành Phán quyết trên lãnh thổ Việt Nam khi người được thi hành Phán quyết có đơn yêu cầu.

Nghị quyết nêu rõ, Phán quyết theo quy định tại Điều này được thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Hiệp định có hiệu lực..

Quốc hội phê chuẩn EVIPA, Chủ tịch EuroCham gửi thông điệp hoan nghênh
Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn EVFTA và EVIPA, Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam Nicolas Audier đã gửi thông điệp hoan nghênh sự kiện này
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư