Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 14:16:08
Công ty có vốn góp DIC Corp bị BIDV bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ
Duy Bắc - 16/09/2022 10:31
 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh TP.HCM vừa ra thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC - sàn UPCoM).

Cụ thể là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Khu công nghiệp Chơn Thành, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, gồm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là nhà máy xi măng và máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải được bố trí, lắp đặt tại quyền sử dụng đất và nhà máy xi măng.

Tài sản mang đấu giá của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (Nguồn: BIDV).
Tài sản mang đấu giá của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (Nguồn: BIDV).

Giá khởi điểm là 31,85 tỷ đồng, người tham gia đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt từ ngày 28/9 đến ngày 30/9. Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, trong giờ hành chính từ ngày 22/9 đến hết ngày 23/9 tại Khu công nghiệp Chơn Thành, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá lúc 14h ngày 3/10 tại văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt tại TP.HCM.

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tính tới 30/6/2021, BIDV - chi nhánh TP.HCM có 2 hợp đồng với CTCP Đầu tư và Thương mại DIC. Trong đó, hợp đồng tín dụng hạn mức ngày 8/8/2019 với tổng hạn mức cho vay 600 tỷ đồng và hợp đồng tín dụng ngày 27/7/2018 với tổng hạn mức 100 tỷ đồng. Dự nợ thực tế nợ vay ngắn hạn của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC tại BIDV là 582,54 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư và Thương mại DIC được thành lập năm 1994, tiền thân là công ty con trực thuộc CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) và chính thức niêm yết cổ phiếu vào năm 2006.

Tính tới 30/6/2022, DIC Corp đang ghi nhận là đầu tư góp vốn vào đơn vị là CTCP Đầu tư và Thương mại DIC với giá trị gốc 41,1 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 28,66 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu 14,75% vốn điều lệ.

Thêm nữa, trong Báo cáo kiểm toán bán niên gần nhất 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính đã từ chối đưa ra kết luận đối với báo cáo tài chính.

Theo đơn vị kiểm toán, cơ sở từ chối đưa ra kết luận do kiểm toán chưa nhận được các thư xác nhận liên quan đến các khoản công nợ phải thu khách hàng ngắn hạn 314 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 256 tỷ đồng, phải thu tạm ứng 45,3 tỷ đồng, phải thu khác ngắn hạn 23,3 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn 44,8 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn 3,8 tỷ đồng, phải trả khác ngắn hạn 16,6 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Thương mại DIC chưa đánh giá khả năng thu hồi và xác định tổn thất đối với các khoản nợ phải thu này. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, kiểm toán cũng không thể đưa ra ý kiến về tính chính xác của các khoản công nợ nêu trên. Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chính các số liệu này trên Báo cáo tài chính hợp nhất hay không.

Đối với khoản đầu tư hợp tác với Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp trị giá 31 tỷ đồng, khoản đầu tư góp vốn theo hợp đồng từ năm 2014 đến nay thời hạn thực hiện đã hết nhưng các bên đã không thực hiện như nội dung đã cam kết trong hợp đồng. Kiểm toán cũng không thu thập được các hồ sơ để xác định các bên có tiếp tục thực hiện như cam kết hay không. Kiểm toán nhấn mạnh không đánh giá được khả năng thu hồi tiền đã đầu tư cũng như không xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này trên BTCT hợp nhất hay không.

Tại thời điểm 30/6/2021, CTCP Đầu tư và Thương mại DIC còn một số lượng ngói thành phẩm và ngói mộc hư hỏng không sử dụng được, tồn kho lâu ngày chậm luân chuyển với tổng giá trị gần 32 tỷ đồng. Công ty chưa xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của các hàng hoá này để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định tại chuẩn mực kế toán Việt Nam. Kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán phù hợp để đánh giá và xác định giá trị thuận của hàng tồn kho, do đó kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết điều chỉnh các ố liệu này hay không.

Đối với khoản đầu tư vào Công ty liên kết là CTCP Xi Măng Yến Mao trị giá 32,7 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng “Dây chuyền sản xuất clinker - xi Măng”. Dự án thực hiện đã lâu nhưng hiện tại chưa hoàn thành và đang tạm ngưng. Đến thời điểm báo cáo, kiểm toán chưa thu thập được thông tin về tiến độ dự án để đánh giá khả năng tiếp tục thực hiện, chưa nhận được Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm toán không nhận được thư xác nhận về khoản đầu tư góp vốn này. Do đó, Kiểm toán không đánh giá được khả năng tiếp tục thực hiện dự án, không đánh giá được giá trị thuần cũng như không xác định được khả năng thu hồi khoản đầu tư này.

DIC Corp lấn sân thêm bất động sản khu công nghiệp
Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) thông qua kế hoạch góp 50 tỷ đồng để thành lập pháp nhân mới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư