Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 10 năm 2022, 16:06:05
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh thông báo chào hàng cạnh tranh
Như Loan - 19/09/2022 15:20
 
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh thông báo chào hàng cạnh tranh mua hơi nước bão hòa phục vụ sản xuất.
TIN LIÊN QUAN

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh tổ chức chào hàng cạnh tranh mua hơi nóng phụ vụ sản xuất.

Thời gian bán và nhận hồ sơ: từ 08h00 ngày 19/9/2022 đến 15h00 ngày 29/9/2022.

Giá hồ sơ: 500.000đ/bộ

Địa chỉ bán và nhận hồ sơ trực tiếp: Tại Km 12, đường tránh TP. Hà Tĩnh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ bán hồ sơ online: Liên hệ số máy 0239 3887250 (Máy lẻ 122 – phòng Kế hoạch).

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Toàn

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh thông báo chào hàng cạnh tranh
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh thông báo chào hàng cạnh tranh mua hơi nước bão hòa phục vụ sản xuất.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư