Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 04 tháng 12 năm 2023, 19:55:32
Coteccons có gần 2.100 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, mang 249 tỷ đồng đi đầu tư chứng khoán
Kim Ngân - 03/02/2023 08:16
 
Doanh nghiệp phát sinh 1.075 tỷ đồng nợ vay trong năm 2022, trong khi cuối năm trước chỉ vay 2 tỷ đồng.

Công ty Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và năm 2022.

Theo báo cáo này, doanh nghiệp đã phát sinh 1.075 tỷ đồng nợ vay trong năm 2022, trong khi cuối năm trước chỉ vay 2 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn khá cân đối. Điều này là sự khác biệt lớn nhất của Coteccons dưới thời Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov. Trước đây khi ông Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch, Coteccons "nói không" với nợ vay.

Tính đến cuối năm 2022, Coteccons có gần 2.100 tỷ đồng tiền nhàn rỗi và khoản đầu tư trái phiếu gần 567 tỷ đồng. Công ty dành gần 249 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đầu tư vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Trong đó, các khoản đầu tư lớn trong danh mục gồm chứng chỉ quỹ KIM GROWTH VN30 ETF (49,5 tỷ đồng), FPT (hơn 28 tỷ đồng) và MWG (gần 26 tỷ đồng), còn lại không được thuyết minh chi tiết. Coteccons phải trích lập dự phòng gần 61 tỷ đồng cho các khoản đầu tư trên.

Tổng tài sản của Coteccons tăng 26% so với đầu năm, lên gần 18.965 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11.231 tỷ đồng, chủ yếu từ khách hàng (gần 10.927 tỷ đồng) và đã được doanh nghiệp trích lập dự phòng 1.049 tỷ đồng. Khoản dự phòng nợ xấu này chủ yếu đến từ Công ty TNHH Bất động sản Ngôi sao Việt - đơn vị thành viên của Tân Hoàng Minh và CTCP Đầu tư Minh Việt.

Quý IV/2022, Coteccons có doanh thu gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt 6.230 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gần 19 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 63 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận đến từ hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn chi phí thực tế phát sinh và hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình.

Cả năm, công ty doanh thu tăng 60%, đạt gần 14.539 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa đầy 21 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước và là mức thấp nhất lịch sử hoạt động. Nguyên nhân do giá vốn tăng cao, tăng tương ứng mức tăng doanh thu. Các loại chi phí như tài chính, quản lý đều gia tăng mạnh mẽ. 

Như vậy, công ty hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu và vượt 4% lợi nhuận năm. Cần lưu ý, mục tiêu năm 2022 về lợi nhuận chỉ 20 tỷ đồng, giảm gần 17% so với thực hiện năm trước và thấp nhất lịch sử.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư