Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô thông báo đăng ký mua cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên
ĐT - 05/12/2015 17:49
 
CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của CTCP Du lịch Kim Liên như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần CTCP Du lịch Kim Liên

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ

- Địa chỉ: Tầng 2 nhà CT2 tổ hợp TMDV&CH the Pride KĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Số Điện thoại: 04.62930596

- Website: http://www.haiphatthudo.vn

- Vốn Điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ (hai trăm tỷ đồng Việt Nam)

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.000.000 (hai triệu cổ phần)

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

- Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;

- Xây dựng nhà các loại;

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

- Xây dựng công trình công ích;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

- Phá dỡ;

- Chuẩn bị mặt bằng;

- Lắp đặt hệ thống điện;

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;

- Hoàn thiện công trình xây dựng;

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Sản xuất đồ gỗ xây dựng;

- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện;

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá;

- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng;

- Sản xuất đồ điện dân dụng;

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;

- Thoát nước và xử lý nước thải;

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

- Vận tải hành khách đường bộ khác

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

- Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa;

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa;

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Tình hình hoạt động:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô được thành lập năm 2015 và liên tục thực hiện các kế hoạch kinh doanh có hiệu quả. Hiện nay, Vốn Điều lệ của Công ty đã tăng lên 200 tỷ đồng.

Định hướng, kế hoạch phát triển:

Mở rộng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và các ngành nghề theo đăng ký kinh doanh của Công ty tại các Dự án trên toàn quốc.

3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính):

Tổng nguồn vốn kinh doanh (tính đến tháng 12/2015) là: 200.000.000.000 VNĐ (hai trăm tỷ đồng Việt Nam).

Cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu 200.000.000.000 VNĐ (hai trăm tỷ đồng Việt Nam) chiếm 100% (một trăm phần trăm).

Kế hoạch kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính: Dự kiến trong năm 2016 sẽ tăng vốn điều lệ lên 500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng Việt Nam) và Doanh thu đạt 300.000.000.000 VNĐ (ba trăm tỷ đồng Việt Nam).

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 (không) cổ phiếu, tỷ lệ 0 % (không phần trăm).

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 (không) cổ phiếu, tỷ lệ 0 % (không phần trăm)

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 3.647.433 (Ba triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn, bốn trăm ba mươi ba) cổ phiếu, tỷ lệ 52,427091944% (năm mươi hai phẩy bốn hai bẩy không chín một chín bốn bốn phần trăm)

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: 0 (không) cổ phiếu, tỷ lệ 0 % (không phần trăm).

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 3.647.433 (Ba triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn, bốn trăm ba mươi ba) cổ phiếu, tỷ lệ 52,427091944 % (năm mươi hai phẩy bốn hai bẩy không chín một chín bốn bốn phần trăm).

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: 0 (không) cổ phiếu, tỷ lệ 0 % (không phần trăm)

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của Công ty

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
Chủ tịch HĐQT

Đỗ Quý Hải

Cá nhân Phạm Thị Tình đăng ký mua cổ phần của CTCP Du Lịch Kim Liên
Cá nhân Phạm Thị Tình đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của CTCP Du Lịch Kim Liên như sau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư