Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân Thủ đô
Minh Thắng - 29/09/2023 07:24
 
Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ, việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân đã góp phần phát huy dân chủ, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân Thủ đô…

Nhận thức của người dân về quyền làm chủ sâu sắc và toàn diện hơn

Ngày 28/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ, ngày 12/12/2013, của Bộ Chính trị (khoá XI) về Quy định Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ. 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phùng Văn Dũng cho biết, sau 10 năm triển khai thực hiện, Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. 

MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò chủ trì trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của thành phố, thiết thực thể chế hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Với hình thức góp ý định kỳ, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện góp ý bằng văn bản định kỳ mỗi năm một lần trước khi kiểm điểm cấp ủy, tổ chức Đảng và trước khi kết thúc nhiệm kỳ của cấp ủy cùng cấp với tổng số 20.748 ý kiến. 

Với hình thức góp ý thường xuyên, đã tham gia góp ý với tổ chức đảng 22.831 ý kiến thông qua hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc, tại nhà văn hóa thôn, tổ dân dân phố và bằng văn bản góp ý với dự thảo kế hoạch chương trình công tác năm của cấp uỷ cùng cấp gửi đầu nhiệm kỳ và hằng năm. 

Với hình thức góp ý đột xuất, đã góp ý 11.317 ý kiến đối với dự thảo văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp trước khi được ban hành.

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã thực hiện góp ý 1.870 lượt ý kiến, Hội Nông dân đóng góp 4.950 ý kiến vào 865 dự thảo chương trình; các cấp hội phụ nữ đã đóng góp 8.020 ý kiến bằng văn bản với cấp ủy, tổ chức đảng trước các kỳ kiểm điểm, 21.255 lượt góp ý thông qua tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, đảng viên. 

Hội Cựu chiến binh TP. Hà Nội đã tham gia góp 374 ý kiến bằng văn bản mỗi năm một lần trước khi kiểm điểm cấp ủy, tổ chức đảng, đóng góp 8.769 ý kiến góp ý vào các dự thảo văn bản do cấp ủy, tổ chức Đảng gửi đến…

Trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố, lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Đại hội Đảng bộ Thành phố, lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp TP. Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến của các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp với gần 138.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị các cấp.

Đa số kiến nghị, đề xuất, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu và xử lý từ cơ sở, hạn chế được bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

Nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức đối với việc phát huy dân chủ, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được nâng lên; đồng thời, nhận thức của người dân về quyền làm chủ cũng sâu sắc và toàn diện hơn.

Cùng với đó, việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân góp phần phát huy dân chủ, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân Thủ đô; đặc biệt, đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, rèn luyện cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn diện về kiến thức, kỹ năng, tác phong, bản lĩnh. 

Qua đó, phát hiện, điều chỉnh kịp thời các chủ trương, cơ chế, chính sách của thành phố đảm bảo phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội trước khi ban hành; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước của các cấp chính quyền Thủ đô.

Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong điểm lại kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TƯ với nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đời sống kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội ngày càng được nâng cao; số hộ nghèo theo chuẩn chung của cả nước giảm mạnh.

Trong 10 năm qua, TP. Hà Nội luôn nhận được sự hỗ trợ của Trung ương, mới đây nhất là Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 05/5/2022, của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Vì thế, để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ cần sự thống nhất, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức - chính trị và sự ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, một trong những bài học kinh nghiệm của thành phố trong 10 năm qua là phải phát huy dân chủ trong Đảng, xã hội và phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết vướng mắc của nhân dân thông qua công tác tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. 

Từ kinh nghiệm thực tiễn sau 10 năm triển khai Quyết định 218-QĐ/TƯ, Phó Bí thư thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới, các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, việc nắm bắt tình hình dư luận thực tế tại các địa phương phải thực chất, tuyệt đối không chủ quan và “bệnh thành tích” để kịp thời giải quyết triệt để những bức xúc, tồn tại ngay từ cơ sở, không để phát sinh những điểm nóng tại các địa phương. 

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương, đơn vị cần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TƯ. Trong đó, cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về việc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp TP góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương của TP. Hà Nội phải rà soát lại các kiến nghị, góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt chú trọng kiểm tra sau thanh tra, kết luận xem địa phương thực hiện các kết luận ra sao. 

Đối với các cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TƯ, ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP”, trong đó, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các quy định này.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư