Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 07 năm 2024,
Đà Nẵng: 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế dưới tác động dịch Covid-19
Hà Minh - 10/03/2020 12:31
 
Các kịch bản được đưa ra dựa trên tế tác động tổng thể của dịch bệnh Covid-19 và các chính sách khác, kể cả Nghị định 100 của Chính phủ.

UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quý I/2020, dự báo kịch bản tăng trưởng và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế.

Tham dự và chỉ đạo có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành UBND thành phố, Cục Thống kê thành phố, Cục Hải quan thành phố, Ngân hàng nhà nước - chi nhánh Đà Nẵng, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Cục Thuế thành phố, Cục Quản lý thị trường và UBND các quận, huyện.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đã báo cáo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2020, dự báo kịch bản tăng trưởng và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế.

Theo đó, đề xuất các kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2020 dưới tác động của dịch Covid-19, như:

Kịch bản 1 - tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2020 sau khi kết thúc tháng 1/2020, trong đó có tính đến các tác động của Nghị định 100/NĐ-CP: dự kiến GRDP tăng 7,32%.

Kịch bản 2 - dịch Covid-19 được khống chế trong quý I năm 2020: dự kiến GRDP tăng 5,91%.

Kịch bản 3 - dịch Covid-19 được khống chế trong quý II năm 2020: dự kiến GRDP tăng 4,69%.

Để khắc phục tình hình và hỗ trợ giải quyết phần nào khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan có liên quan đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn do tác động mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp về: Kiểm soát tốt dịch bệnh, kịp thời thông tin, tuyên truyền, ổn định tâm lý để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tập trung hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia góp ý của các thành viên dự họp, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất với báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2020, dự báo kịch bản tăng trưởng và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế. Qua đó, ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham gia hoàn thiện báo cáo nêu trên; đồng thời thường xuyên theo dõi chặt chẽ các văn bản của Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để kịp thời triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng, Quảng Nam: Lựa chọn nhà thầu cho hai dự án lớn
Nếu Đà Nẵng lựa chọn nhà thầu cho dự án liên quan đến lĩnh vực Y tế, thì Quảng Nam tìm kiếm nhà thầu cho dự án liên quan đến lĩnh vực hạ tầng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư