Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 04 năm 2023, 09:34:33
Đà Nẵng công bố danh sách người trúng cử Hội đồng nhân dân
Hoàng Anh - 31/05/2021 12:10
 
Thành phố Đà Nẵng đã bầu đủ 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 31/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã thông qua biên bản về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, cử tri thành phố Đà Nẵng đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X.  Kết quả bầu cử cho thấy, có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng; 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả bầu cử, trong số 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ nữ đạt 21,15%, người trẻ tuổi đạt 17,3%, người ngoài Đảng đạt 1,9%, người tái cử là 32,7%, tôn giáo là 1,9%.

Riêng huyện Hòa Vang đã bầu được 33 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (thiếu 1 đại biểu so với tổng số đại biểu được bầu). Tại 11 xã thuộc huyện Hòa Vang có 305 người trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (bầu thiếu 3 đại biểu HĐND xã). Cơ cấu tỷ lệ theo quy định cơ bản bảo đảm.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng khẳng định cuộc bầu cử trên địa thành phố diễn ra thành công, góp phần vào thành công chung của cả nước.

Danh sách người trúng cử Hội đồng nhân dân khóa mới tại Đà Nẵng.
Danh sách người trúng cử Hội đồng nhân dân khóa mới tại Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng cử tri đi bầu cử với gần 750 nghìn người, đạt tỷ lệ 99,9%, cao nhất từ trước đến nay. Trong quá trình bầu cử không xảy ra sai sót; tình hình an ninh trật tự bảo đảm; không có khiếu kiện về ứng cử viên; công tác bầu cử bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư