Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2021, 01:57:33
Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
Hoàng Anh - 24/10/2018 14:12
 
Ngày 24/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp công.

Việc thành lập BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp được thực hiện theo Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ,  trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị BQL Khu CN cao và BQL các Khu CN và chế xuất Đà Nẵng trước đây. Đây sẽ là đầu mối thống nhất cho việc quản lý hoạt động của các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hiệu quả hơn, đồng thời  tạo thuận lợi đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư cho thành phố. 

Đà Nẵng bổ nhiệm các chức danh Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp.
Đà Nẵng bổ nhiệm các chức danh Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, việc thành lập BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp chính là sự thể hiện quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền thành phố về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, một trụ cột cực kỳ quan trọng của nền kinh tế thành phố, nhằm đạt mức tăng trưởng bền vững về công nghiệp từ 10-12%/năm.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý khẩn trương hoàn chỉnh tổ chức bộ máy, củng cố chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao, kết hợp chặt chẽ với công tác giải phóng mặt bằng và tranh thủ xúc tiến đầu tư. Đối với các khu công nghiệp Hòa Khánh, Hòa Cầm, Thanh Vinh … Ban quản lý có trách nhiệm rà soát, sắp xếp, cơ cấulại các doanh nghiệp, xem xét hiệu quả sử dụng đất trong khu CN, chú ý chất lượng hoạt động, thời gian thuê đất, trong đó đặc biệt tính toán lại về cơ cấu ngành nghề hạn chế tối đa các doanh nghiệp sản xuất các ngành gây ô nhiễm như luyện thép, cán thép, giấy … và thực hiện di dời đối với Khu công nghiệp An Đồn theo lộ trình.  Bên cạnh đó cần sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp mới Hòa Nhơn, Hòa Ninh để sẵn sàng cho việc triển khai các dự án đầu tư mới mà lãnh đạo thành phố đã nhận được nhiều đề nghị từ các doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình  xúc tiến đầu tư.    

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kể từ ngày công bố quyết định. Đồng thời, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có thời hạn 5 năm đối với các ông: Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó BQL Khu công nghệ cao; Phạm Trường Sơn, Phó BQL Khu công nghệ cao; Trần Văn Biên, Phó BQL các Khu công nghiệp và chế xuất và ông Lê Hoàng Đức, Phó BQL các Khu công nghiệp và chế xuất.

Khu Công nghệ cao TP. Đà Nẵng.
Khu Công nghệ cao TP. Đà Nẵng.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp công là cơ quan trực thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Về cơ cấu tổ chức, BQL gồm văn phòng, 4 phòng chuyên môn - nghiệp vụ và 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đà Nẵng thông qua chủ trương đầu tư công 11 dự án cấp bách
Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng đã thông qua chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố, trong đó có những...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư