Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 04:20:46
Đà Nẵng gia hạn nhận hồ sơ hỗ trợ đối tượng khó khăn do Covid-19
Hà Minh - 02/03/2022 11:04
 
UBND TP. Đà Nẵng thống nhất gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đối tượng thuộc diện hỗ trợ khó khăn do Covid-19 đến ngày 15/3 (thời hạn cũ là ngày 28/2).

Trước đó, UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch COVID-19 theo khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, với yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và sự tham gia, kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Theo đó, tiêu chí xác định đối tượng thụ hưởng là hộ có thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố, bình quân từ 2.500.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nông thôn và từ 3.000.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực thành thị, bao gồm: Hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm ngư nghiệp, làm muối không phải đăng ký hộ kinh doanh; Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau: buôn bán rong, buôn bán vặt, bán quà vặt, buôn chuyến; thực hiện các dịch vụ: đánh giày, sửa chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, vẽ tranh, chụp ảnh có hoặc không có địa điểm cố định.

Điều kiện hỗ trợ là bị mất việc làm hoặc phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID- 19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc phải áp dụng biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động theo Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; có hộ khẩu thường trú hoặc có sổ tạm trú dài hạn do cơ quan Công an cấp theo quy định, kể từ ngày 1/5/2021 trở về trước và chưa được hỗ trợ theo Kế hoạch so 135/KH-UBND và khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Thực hiện hỗ trợ theo hộ (hộ có thể là 1 người hoặc nhiều người làm cùng công việc hoặc làm khác công việc), với mức 3.000.000 đồng/hộ/lần. Mỗi hộ kinh doanh, người lao động, mỗi đối tượng chỉ được nhận một suất hỗ trợ cao nhất. Chống trùng đối tượng theo nguyên tắc lấy danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công làm gốc, lấy danh sách hộ kinh doanh/người buôn bán, người làm dịch vụ được hỗ trợ theo Kế hoạch này chống trùng với các danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công. Nếu trùng thì chỉ hỗ trợ khoản kinh phí chênh lệch sau khi trừ đi phần kinh phí đã nhận trước của đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công theo chính sách hỗ trợ của Kế hoạch số 135/KH-UBND và Công văn số 454/UBND-SLĐTBXH ngày 21/1/2022.

Cụ thể, đối tượng hộ kinh doanh/người buôn bán, người làm dịch vụ được hưởng 3.000.000 đồng/người/lần, nếu trùng với danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chỉ được hưởng 2.500.000 đồng/người/lần (do đã trừ đi 500.000 đồng đã nhận, còn lại 2.500.000 đồng). Đối tượng hộ kinh doanh/người buôn bán, người làm dịch vụ được hưởng 3.000.000 đồng/người/lần, nếu trùng với danh sách đối tượng người có công thì chỉ được hưởng 1.500.000 đồng/người/lần (do đã trừ đi 1.500.000 đồng đã nhận, còn lại 1.500.000 đồng).

UBND Thành phố Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại Kế hoạch này. Chủ tịch UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ phân công các địa phương, đơn vị thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra hồ sơ trước khi quyết định phê duyệt danh sách và kinh phỉ hỗ trợ cho các đối tượng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư