Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 03:50:39
Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm trường thành viên mới
Kỳ Thành - 01/04/2020 22:23
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Một góc Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn từ trên cao
Một góc Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn từ trên cao
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Như vậy, Trường Đại học Y Dược là trường thành viên thứ 8 thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện gồm 7 trường thành viên gồm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục và Trường Đại học Việt Nhật. Bên cạnh đó, trường cũng có các khoa và trung tâm đào tạo, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, các viện nghiên cứu khoa học, hội đồng khoa học...

Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Tầm nhìn năm 2030 của Đại học Quốc gia Hà Nội là trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, trong đó, một số trường đại học, viện nghiên cứu thành viên thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến châu Á.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại Hòa Lạc để xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm có một khu đô thị đại học thành hiện thực, chứ không phải “cứ ngồi hội trường bàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư