Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 10 năm 2020, 11:51:36
Đại hội Đảng bộ TP.Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công
Thanh Sơn - 07/06/2020 18:32
 
Sáng 7/6, Đại hội Đảng bộ TP.Hải Dương lần thứ XXIII diễn ra thành công. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã về dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hải Dương là đại hội điểm cấp trên cơ sở và cũng là đại hội đầu tiên của tỉnh bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương về dự và chúc mừng Đại hội Đảng bộ TP. Hải Dương lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương về dự và chúc mừng Đại hội Đảng bộ TP.Hải Dương lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đối với Thành ủy Hải Dương trong công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương theo đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy Hải Dương.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng bộ TP.Hải Dương đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, cho nên cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch đề ra và được công nhận là đô thị loại I năm 2019.

Về phát triển kinh tế đạt được những kết quả tích cực, tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; huy động được nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị; hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới... Đó là, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 17,1%/năm (tăng 7,1% so với mục tiêu Đại hội); giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân 15,4%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 16,1%/năm.

Trong sản xuất nông nghiệp, tuy diện tích giảm song đã tập trung xây dựng nhiều vùng lúa tập trung, vùng rau an toàn, vùng trồng hoa, trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, mô hình cá lồng trên sông Thái Bình... đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.258 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.658 tỷ đồng, tăng bình quân trên 21% so với chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; chi ngân sách thành phố ước đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 32,9 % so với kế hoạch tỉnh giao và 19,85% kế hoạch thành phố xây dựng.

Bên cạnh đó, thành phố đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; mở rộng và điều chỉnh địa giới hành chính. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và mục tiêu nâng cấp thành phố Hải Dương trở thành đô thị loại I. Trong 5 năm tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 20.575 tỷ đồng, tăng bình quân 16%/năm, trong đó vốn đầu tư từ khu vực nhà nước chiếm 8,8%, khu vực ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài chiếm 91,2%, tập trung thực hiện các dự án cấp thiết và một số dự án tạo nguồn thu, đáp ứng nhu cầu đầu tư để nâng cấp thành phố lên đô thị loại I, cùng nhiều dự án khác.

Có được những kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ đã thường xuyên quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng đảng và các quy định nêu gương; trong đó lựa chọn những công việc trọng tâm, mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Và sau 3 ngày (5/6 – 7/6) làm việc tích cực và khẩn trương, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Dương khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXII tái cử chức danh Bí thư Thành ủy qua hình thức bầu trực tiếp tại đại hội với tỷ lệ phiếu đạt 98,96%.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy
Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu chung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị; đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng mọi nguồn lực, khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển TP.Hải Dương nhanh, bền vững; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2030 TP.Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn. Đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu; 3 nhiệm vụ đột phá; 7 dự án, công trình trọng điểm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII

“Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo chỉ đạo, Đại hội đã sáng suốt bầu Ban Chấp hành khóa XXIII là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thành phố trước yêu cầu phát triển mới”, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới”, phấn đấu đến năm 2030 thành phố Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn. Tiếp tục nắm bắt và nhanh chóng hiện thực hóa những tiềm năng, lợi thế mới của thành phố, có sức hấp dẫn lớn về môi trường đầu tư và tính cạnh tranh, phát triển bền vững. Qua đó, trở thành hạt nhân thúc đẩy tỉnh Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035.

Ông Triệu Thế Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
Sáng ngày 10/5, tại thành phố Hải Dương, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư