Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 22:31:14
Đắk Lắk thành lập Tổ công tác đặc biệt giải ngân vốn đầu tư công
Hoàng Anh - 04/10/2021 12:00
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ làm Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, khi đến nay tỷ lệ giải ngân vốn trên địa bàn Tỉnh đạt thấp so với kế hoạch.

Tổ công tác này gồm 13 thành viên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Ngọc Nghị làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc từng đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Ngọc Nghị sẽ làm Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt giải ngân vốn đầu tư công.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Ngọc Nghị làm Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Tổ sẽ lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn; phân công thành viên, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp phụ trách từng dự án.Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; phát hiện kịp thời những sai sót, chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả dự án.

Đề xuất xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công… 

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, tổng số vốn thuộc kế hoạch năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 để thực hiện là trên 605 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã giải ngân được trên 225,5 tỷ đồng (đạt 37,2%), số vốn còn lại chưa giải ngân trên 380 tỷ đồng.

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 5.179 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết để thực hiện các dự án thuộc ngân sách tỉnh quản lý trên 3.745 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân được trên 900 tỷ đồng (24,05% kế hoạch): trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân gần 375 tỷ đồng (26,44%), nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 525,6 tỷ đồng (22,58%).

Tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Như vậy, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng năm 2021 của Đắk Lắk còn thấp hơn 16% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 9 chủ đầu tư giải ngân trên 35%, 26 đơn vị giải ngân dưới 30%, 6 đơn vị chưa giải ngân được đồng vốn nào.

Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể, các chủ đầu tư phải chấp hành việc đăng ký và cam kết kế hoạch giải ngân cụ thể từng dự án theo các mốc thời gian ngày 30/9/2021, 31/12/2021 và 31/1/2022, trong đó, đến ngày 30/9/2021 phải giải ngân được tối thiểu 60% vốn được giao năm 2021. Những chủ đầu tư mà đến ngày 31/7/2021 giải ngân dưới 25% kế hoạch vốn giao đầu năm 2021 thì phải kiểm điểm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư