Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 10 năm 2021, 18:42:43
Đắk Nông cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực chất
Hoàng Anh - 15/10/2020 14:06
 
Tỉnh Đắk Nông cần phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
TIN LIÊN QUAN

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể.  Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng với việc hoàn thành và vượt 14/21 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Kinh tế Đăk Nông tăng trưởng khá với tốc độ tăng bình quân trên 8%/năm. Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức trung bình các tỉnh Tây Nguyên và vượt khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp của cả nước.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Đắk Nông cũng còn mặt hạn chế. Đó là: tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu kế hoạch; kết cấu hạ tầng chuyển biến chậm và chưa đồng bộ; tái cơ cấu kinh tế chưa rõ nét; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nhiều năm ở vị trí còn thấp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chậm cải thiện; chưa phát huy tối đa lợi thế kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

Gợi mở một số vấn đề để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nghiên cứu, thảo luận; đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Đắk Nông cần  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ bản lĩnh chính trị, trí tuệ, kinh nghiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao, luôn tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân đoàn kết trong Đảng và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh Đắk Nông phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sớm lập “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” phản ánh khách quan điều kiện, thực tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới. Đắk Nông cần xây dựng và triển khai theo lộ trình các đề án, chương trình, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp với điều kiện và thực tiễn của tỉnh, tập trung vào chuyển đổi một cách thực chất và hiệu quả.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông trong tỉnh và kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cũng cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến, hình thành chuỗi liên kết về chất lượng, giá trị, thương hiệu và thị trường…

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã từng bước phát triển khá. Tỉnh đã định hình rõ nét 3 trụ cột phát triển: một là, công nghiệp bô xít – nhôm và năng lượng sạch; hai là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; ba là du lịch trên cơ sở những lợi thế về khí hậu, địa hình, nhất là Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đắk Nông bình quân hàng năm đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52 triệu đồng và thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để phát triển tỉnh Đắk Nông hướng đến mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên.

Đưa kinh tế Đắk Nông phát triển năng động và bền vững
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương phát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư