Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 01:25:51
Đắk Nông hối thúc các địa phương hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất
Hoàng Anh - 25/09/2022 09:15
 
Tỉnh Đắk Nông hối thúc hoàn thiện tiến độ kế hoạch sử dụng đất, khi các địa phương thực hiện công tác này quá chậm; đã cuối tháng 9/2022 mà chưa địa phương nào được phê duyệt.

Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông, ông Lê Trọng Yên vừa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; khi đã đến cuối tháng 9/2022 mà chưa địa phương nào được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đắk Nông, việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các huyện, TP. Gia Nghĩa; tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Đắk Nông thì hiện có 7/8 huyện, thành phố hoàn thiện, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lần 2.

Theo Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông thì tiến độ, thời gian hoàn thiện, trình hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các địa phương chậm.

Có 3 khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là các địa phương chưa thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất. Hầu hết các địa phương đều đăng ký phát sinh thêm chỉ tiêu sử dụng đất do cấp trên phân bổ. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chồng lấn với quy hoạch khoáng sản  và các công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội khác. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có sự chồng lấn, không đồng bộ với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch 3 loại rừng…

Tỉnh Phú Yên yêu cầu đẩy nhanh lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất.
Tỉnh Đắk Nông yêu cầu đẩy nhanh lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất.

Theo ông Lê Trọng Yên, quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch tổng hợp, quy hoạch của tất cả các quy hoạch ngành có sử dụng đất khác. Không có quy hoạch sử dụng đất, sẽ không thể thực hiện được kế hoạch sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, thời gian qua, người dân than phiền rất nhiều về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc vướng quy hoạch thì chính quyền không thể triển khai phát triển kinh tế - xã hội, người dân cũng không thể làm gì.

“Hiện đã là cuối tháng 9/2022 mà chưa có địa phương nào được phê duyệt.Chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phải kỹ, phát huy được lợi thế. Và quan trọng nhất là quy hoạch phải đi vào cuộc sống, có tính thực tiễn và triển khai được”, ông Lê Trọng Yên yêu cầu.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông, hiện quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ và kịp thời.

Ngoài ra, diện tích quy hoạch bô xít là rất lớn tuy nhiên việc xác định các khu vực dự trữ thực hiện còn chậm; quy hoạch 3 loại rừng còn rải rác chưa có sự tập trung nên nhiều dự án đề xuất thường vướng quy hoạch về rừng.

Thực trạng trên dẫn đến hồ sơ đề xuất dự án của nhiều nhà đầu tư phải tạm dừng hoặc kết thúc xử lý do chưa phù hợp với quy hoạch, chồng chéo trong quy hoạch để thực hiện các thủ tục điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục đầu tư.

Riêng năm 2022 do quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh chưa được phê duyệt nên phải tạm dừng giải quyết thủ tục 11 hồ sơ dự án, chiếm 50% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đòn bẩy tăng trưởng của Đắk Nông
Đắk Nông xác định tạo nền tảng tăng trưởng trên 3 trụ cột kinh tế là công nghiệp alumin, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, hướng đến mục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư