Tin nóng
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Sóc Trăng 2014
Danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2014.

Tải về TẠI ĐÂY

Đ.T

Bình luận của bạn về bài viết...