Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 03 năm 2023, 06:39:30
Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ
T.T - 01/02/2023 09:48
 
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trung tâm Hội nghị Quốc tế được sáp nhập vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương
Trung tâm Hội nghị Quốc tế được sáp nhập vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương theo Quyết định của Chính phủ

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Theo Quyết định, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: 

 1. Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

 2. Hội trường Thống Nhất. 

 3. Nhà khách La Thành. 

 4. Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương. 

Quyết định cũng nêu rõ: Sáp nhập Trung tâm Hội nghị Quốc tế vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương. 

Trung tâm Hội nghị Quốc tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm ban hành quyết định cơ cấu tổ chức của 4 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ đốc thúc tiến độ xây dựng Sân bay Long Thành
Tiến độ thực hiện dự án Sân bay Long Thành dù có chuyển biến nhưng chưa đạt tiến độ đề ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có giải pháp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư