Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 24 tháng 06 năm 2024,
Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thanh tra những cơ sở giáo dục mang danh "quốc tế"
Hải Hà - 10/08/2019 11:19
 
Trong buổi công bố kết luận thanh tra việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị đơn vị này cần rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh "quốc tế".
.
Kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo và cấp phát văn bằng chứng chỉ dẫn tới tiềm ẩn phát sinh phức tạp.

Thực hiện theo Quyết định thanh tra số 20/QĐ-TTr ngày 14/3/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, thanh tra việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đoàn Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra tại Sở và 1 trường Trung học cơ sở, 1 trường Trung học Phổ thông, 3 phòng Giáo dục và Đào tạo, 3 trung tâm Giáo dục thường xuyên, 2 trường trung cấp, 4 trường đại học/học viện có hoạt động liên kết đào tạo và cấp phát văn bằng chứng chỉ trên địa bàn TP. Hà Nội và làm việc với 2 trường đại học để xác minh thông tin.

Kết quả thanh tra cho thấy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức chỉ đạo triển khai các văn bản về giáo dục, trong đó có công tác liên kết đào tạo và quản lý văn bằng, chứng chỉ; đã ban hành một số văn bản liên quan đến việc tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ và thực hiện kiểm tra điều kiện liên kết đào tạo, có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội về việc cho ý kiến mở lớp liên kết đào tạo đối với các đơn vị có trình hồ sơ đề nghị liên kết đào tạo đến Sở.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Do công tác quản lý thiếu chặt chẽ nên hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn có nhiều thiếu sót, sai phạm. Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục chưa chặt chẽ, tiềm ẩn phát sinh phức tạp.

Trong kết luận thanh tra công bố với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Thanh tra Bộ cũng chỉ ra việc Sở chưa kịp thời tham mưu với UBND TP. Hà Nội về công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn; chưa quản lý được hoạt động liên kết đào tạo đối với các cơ sở giáo dục có hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn TP. Hà Nội; chưa tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Việc ban hành quy chế quản lý bảo quản, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thực hiện công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử; quy định và đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện bàn giao lại sổ gốc và các văn bằng người học chưa nhận cho Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo để lưu giữ, bảo quản; ký, đóng dấu để cấp bằng tốt nghiệp THPT năm 2017 chưa được triển khai và chưa đúng thẩm quyền. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng chưa kịp thời thanh tra, kiểm tra và phát hiện xử lý một số thiếu sót, sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo và quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị trên địa bàn.

Tại buổi công bố kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng cũng đề nghị, Sở Giáo dục Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra gửi về Bộ trước ngày 30/8/2019. Kế hoạch này cần thể hiện rõ những việc phải làm để khắc phục hậu quả; thực hiện hoàn thiện, bổ sung các văn bản liên quan và kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền những đối tượng liên quan. 

Ông Nguyễn Huy Bằng cũng đề nghị Sở Giáo dục Hà Nội sớm tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh "quốc tế" nhằm nhận diện rõ hơn, quản lý tốt hơn, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Singapore liên kết đào tạo
Sáng 23/2, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc triển khai đào tạo theo mô hình Ý...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư