Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 11 tháng 12 năm 2023, 12:28:08
Đề xuất đầu tư 2.000 tỷ đồng phát triển chuỗi cung ứng gỗ nguyên liệu
Thanh Chung - 28/09/2023 08:34
 
Công ty cổ phần Bột - Giấy VNT19 đề xuất đề án phát triển chuỗi cung ứng gỗ nguyên liệu cho Nhà máy Bột - Giấy VNT19 (Quảng Ngãi) giai đoạn 2023-2028, quy khoảng 20.500 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.
a

Dự án nhà máy Bột - giấy VNT19, được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng nhận đầu tư vào tháng 3/2011, có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến đối với Đề án phát triển chuỗi cung ứng gỗ nguyên liệu cho Nhà máy Bột- Giấy VNT19 và xử lý một số vướng mắc dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19.

Công ty cổ phần Bột - Giấy VNT19 đề xuất đề án phát triển chuỗi cung ứng gỗ nguyên liệu cho Nhà máy Bột- Giấy VNT19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023 - 2028, quy mô dự kiến khoảng 20.500 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Mục tiêu của Đề án là nhằm liên kết xây dựng phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng, lập các loại chứng chỉ rừng bền vững và vận hành chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho Nhà máy; từng bước tích hợp mở rộng diện tích rừng liên kết phục vụ đủ nhu cầu nguyên liệu cho Nhà máy ở giai đoạn tiếp theo.

Theo đề xuất của chủ đầu tư, Công ty sẽ thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng, hỗ trợ liên kết phát triển vùng nguyên liệu cùng chủ rừng, với quy mô khoảng 20.500 ha, trong phạm vi quy hoạch rừng trồng sản xuất, phù hợp với quy hoạch vùng nguyên liệu theo Quy hoạch tỉnh, theo kế hoạch giai đoạn trong 5 năm (2023-2028), kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng đủ 6 tuổi trở lên, trong đó đạt tối thiểu 3.000 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững.

Hàng năm, vận hành chuỗi liên kết khai thác, sơ chế, vận chuyển sản phẩm gỗ nguyên liệu, sản xuất thành phẩm bột- giấy, đáp ứng đầu ra khoảng 3.929 ha rừng trồng liên kết được đưa vào khai thác, chủ động cung ứng khoảng 30% nhu cầu nguyên liệu cho Nhà máy.

Hình thức liên kết là Công ty đầu tư vốn cùng hợp tác sản xuất, tạm ứng vốn để đặt hàng, hoặc hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất cho đối tác. Đối với chủ rừng, công ty đầu tư vốn để hợp tác trồng rừng, hoặc hỗ trợ chi phí để kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng, hỗ trợ chi phí để xây dựng các loại chứng chỉ rừng bền vững, bao tiêu toàn bộ sản phẩm gỗ rừng trồng. Trong đó, ưu tiên hợp tác liên kết với các doanh nghiệp, chủ rừng có diện tích lớn và hợp tác xã lâm nghiệp bền vững.

Đồng thời, Công ty cổ phần VNT19 cũng sẽ ký kết hợp đồng hợp tác liên kết đặt hàng cung ứng dịch vụ ổn định và bền vững, hoặc góp vốn cùng sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai thác rừng, chế biến và vận chuyển dăm gỗ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho rằng, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân về định hướng tạo chuỗi liên kết để phát triển nguồn nguyên liệu, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, vừa đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển rừng đúng định hướng, vừa đảm bảo mang lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho người dân và đảm bảo tính bền vững, chắc chắn trong liên kết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các huyện miền núi phải chỉ đạo thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác để phối hợp với các doanh nghiệp hình thành các chuỗi liên kết. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh về các định hướng tiêu chuẩn chung đối với việc phát triển chuỗi liên kết để đảm bảo tính cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tham gia trồng cây gỗ lớn, cây bản địa.

Đối với nhà đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm việc với các địa phương để thực hiện thí điểm liên kết trồng rừng nguyên liệu, hướng đến cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC.

Quảng Ngãi thống nhất thêm 700 tỷ đồng để thu gom, xử lý nước thải và chống ngập
HĐND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư